Нов ‘град в града’ до Сточна гара, парк на терените на Подуяне-Разпределителна

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община ще стартира през тази година подготовката за трансформирането на постиндустриали зони в града, съвместно с НКЖИ. Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков по време на онлайн обществено обсъждане на бюджета на София. 

Проектите за градска ревитализация обикновено са изключително скъпи и мащабни по обхват, които изискват и привличането на частния капитал, обясни той. Здравков припомня, че извънредното положение заради пандемията е довело до огромен спад в приходите на Столична община, както и множество непредвидени разходи заради противоепидемичните мерки. Публично-частните партньорства (ПЧП) могат да спомогнат за изпълнението на проектите в краткосрочен хоризонт, допълва Здравков. 

Анализът на територията на СО показва, че само в обхвата на ЖП-възел София, ведно с контактните бивши индустриални зони – тип НПЗ,  попадат четири потенциални територии за градско възстановяване и развитие с обща площ 240 ха. Арх. Здравков посочи потенциалните възможности на Сточна гара и Гара Подуяне-Разпределителна. Другите две зони за Централна гара и зоната около нея и ЖП гара Надежда и НПЗ „Захарна Фабрика“. 

Сточна гара

Сточна гара се намира в североизточната граница на центъра на столицата, с единствен делител градският ринг по бул. „Данаил Николаев“. След 1989 г. районът на тази гара е известен с търговията, която се върти около нея в магазини и складове за търговия на едро и дребно за строителни материали и за потребителски стоки.

Предвид отпадналата логистична необходимост от транспортна обработка на товари от БДЖ в тази част на града, както и липсата на товаро-разтоварна дейност, територията на гарата с площ 17,9 ха е с огромен потенциал за бъдеща ревитализация на изоставена територия с общоградски мащаб. 

Терените на бившата Сточна гара създават възможност за радикална промяна в градското планиране, предвид единната собственост на НКЖИ и създаване на изцяло нов „град в града” с ниски параметри на застрояване и осигуряване на цялата социална и инженерна инфраструктура на бъдещите обитатели ведно с богато квартално озеленяване. https://nauka.offnews.bg/?widget=300x250bo

В новите икономически реалности и чрез инструментите на устройственото планиране, тази зона може да наложи пример за баланса между частния и обществения интерес. Допълнително предимство е физическата й близост до един от най-скъпите жилищни квартали в р-н Оборище и пряката връзка с бул. „Данаил Николаев“, което би могло да я направи интересна за умело насочена инвестиционна активност, а при наличие на интерес от предприемачите, територията на Сточна гара в много близко бъдеще може да предостави уникална възможност за най-мащабното интериорно развитие на града. 

Възможността за създаване на офис площи, мултифункционален търговски център, обекти на общественото обслужване и места за нови учебни и културни центрове ще създадат възможността на жителите на този нов квартал да се откажат от ежедневните трудови пътувания, а в същото време ревитализираната зона може за удовлетвори нуждите на жителите от съседните жилищни квартали от социални, зелени и обществени пространства.

Територията на Сточна гара е много идентична до проекта за ревитализация на територията на бившата северна товарна гара във Фрайбург, посочва арх. Здравков. Собственикът на терена с площ от около 25 ха – Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG разработва проекта „Gare Du Nord“ в периода 2010-2012 г. Проектът предвижда запазване на част от ценните сгради в обхвата на бившата ЖП гара и създаване на модерна мултифункционална зона. Бизнес моделът предвижда изграждане на общата подзeмна и наземна инфраструктура и едва след това новосъздадените урегулирани имоти да бъдат продадени на частни инвеститори. 

Гара Подуяне-Разпределителна

Тя е разположена източно от пътническата гара Подуяне. Площта заета от бившето коловозно развитие на гарата е 63,8 ха. Замислена още с Общия градоустройствен план от 1938 г., гара Подуяне-Разпределителна е разработена като Маневрена гара. Предвидени са удобни железопътни връзки за влизане и излизане от гарата към всички направления, без да се минава през гара София. Само товарните влакове от и за направление Перник остават да минават временно през пътническа гара София. Предвиждало се е да се построи южна околовръстна линия през гара Пионер, за да могат товарните влакове от Перник да влизат в приемния парк на разпределителната гара откъм гара Слатина. Тази железопътна връзка никога не е изпълнена. 

Проектите на гарите Надежда, София и Подуяне-Разпределителна са одобрени през 1939 г. и са част от най-големият железопътен възел в България. Към настоящия момент територията на Гара Подуяне-Разпределителна е с премахнато коловозно развитие и се намира в уникална връзка между жилищните квартали „Редута” и „Сухата река”. 

Потенциалът за ревитализация на тази територия е огромен, предвид възможността за потапяне на трасето на ЖП линията София – Пловдив и свързване на зелените площи от южната страна на ул. „Боян Магесник“ с територията на бившата разпределителна гара. По този начин ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пешеходците.

Реализацията на проект с такъв мащаб в Столична община ще е сравним с вече ревитализираните бивши индустриални зони Hafen city в Хамбург и ще може да се превърне модел на преоценка на скрития потенциал в града. Фактът, че при направените предварителни проучвания територията би могла да осигури около 4200 нови жилища при коефициент на интензивност от 1,5 ведно с цялата социална и зелена инфраструктура я прави потенциал за решаване на въпроса с нарастващото население в следващите десетилетия.

Територията на бившата гара Подуяне – Разпределителна е идентична с териториалния обхват на проекта Europaviertel във Франкфурт, който ревитализира територията на бившата главна товарна гара в квартал Gallus с площ от 66,7 ха собственост DBImm (Deutsche Bahn AG).

Възможностите, които предлага гара Подуяне – Разпределителна за създаване на модерна мултифункционална зона в тази територия на града са огромни, а като основен фокус на проекта може да стане нов локален градски парк с големина повече от 10 ха, който да свърже кварталите „Редута“ и „Сухата река“. 

Най-важна цел в бъдещата програма за ревитализиране на териториите собственост на НКЖИ ще бъде създаването на нов тип комфортна, безопасна и здравословна среда, отговаряща на най-високите съвременни стандарти за развитие на градовете. Създаването на изцяло нов и модерен жилищен фонд в рамките на компактния град ще има значително въздействие върху общата градска тъкан чрез формиране на нови свързани, зелени и мултифункционални квартали. Този подход на градско планиране трайно ще промени вектора на инвестиции в града и създаде нов модел на пространствено развитие. 

Според арх. Здравков НКЖИ ще спечели от промените заради решаване на финансови проблеми на дружеството с продажбата на права на строеж в новопроектирания мултифункционален квартал. А Столична община ще премахне съществуващи градски бариери, ревитализиране на зони с отпаднала необходимост, създаване на нови озеленени площи за широко обществено ползване и на изцяло нов квартал на София подчинен на принципите на модерното градоустройство с всички необходими обекти на социалната инфраструктура. 

Източник: https://offnews.bg/

Въздушен транспорт

Корнелия Нинова: ГЕРБ се готви да даде 10 години гратис на концесионера на летище „София“

ГЕРБ се готви да даде 10 години гратис на концесионера на летище „София“, алармира през фейсбук страницата си лидера на БСП Корнелия Нинова. „Господин Борисов, вярно ли е, че правителството […]

Воден транспорт

Австралия се задръсти с празни контейнери

Транспортните фирми в Австралия призоваха контейнерните линейни оператори да пратят допълнителни контейнеровози, които да извозят празните контейнери от континента. Пред Loadstar Артур Цанерос, главен изпълнителен директор на ACFS Port Logistics, […]

Автомобилен транспорт

Одобриха трасето на АМ “Хемус”, минаващо през област В. Търново

Министерство на регионалното развитие и благоустройството даде зелена светлина на проекта за изграждане на трасето на АМ “Хемус”, което ще преминава през региона. Това стана факт, след като беше одобрен […]