Обекти изграждани от „Трейс Груп Холдинг“ АД

Проект: Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив

Проектът се реализира със средства от Европейския фонд да регионално развитие чрез  ОП „Транспорт 2007 – 2013 г.” и национално съфинансиране.

Проектът предвижда изграждане на терминал за интермодални превози в района на гара Т. Каблешков, част от ж.п. възел Пловдив. Площадката ще се разположи от северната страна на гарата. Подходът на автомобилите към терминала ще става директно в републиканската пътна мрежа без преминаване през населени пунктове. Върху площ от 71 450 м² ще бъдат изградени – терминална площадка за ТР операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

Изпълнител на проекта е „Трейс Груп Холд“ АД, а строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Рубикон-тест“.

Доизграждане на магистрала Е 80 в участъка Димитровград, Сърбия – българска граница

Участъкът е с дължина 9 км от Димитровград до българската граница. Работата включва доизгарждане на мостовите съоръжения, пътните връзки, полагане на настилки, предпазни огради, мантинели, маркировка и пътна сигнализация.

Инженеринг на четири броя надлези, включително кръгово кръстовище „Трапезица“

1.1. Проектиране и реконструкция на съществуващо кръстовище „Трапезица“ (пресичане на ул. “Струга” – “Тодор Александров” /път І-9, Е-87/ с  ул. “Одрин”)  – Кръгово кръстовище  “Трапезица” c нова организация на движение  при о.т. о.т. 243-244-245-246-247-248 по плана на ж.к. “Братя Миладинови” и Промишлена зона “Север”, гр. Бургас .

1.2. Проектиране и строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 – Свързани пешеходни надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. “Тодор Александров“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /свързващ ж.к. “Братя Миладинови“ с  Индустриална зона/   

1.3. Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Никола Петков“, както следва:

–   Пешеходен надлез 3, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Стефан Стамболов“ и свързващ ж.к. „Изгрев“ с ж.к. „Славейков“

–   Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. “Никола Петков“ и свързващ ж.к. „Зорница“ с ж.к. „Изгрев“.

Основната цел на реконструкцията на съществуващото кръстовище „Трапезица” и изграждането на новото кръгово кръстовище е подобряване на транспортно-експлоатационните му качества и създаване на безконфликтно преминаване на главните транспортни потоци, както и намаляване на транспортните задръжки в и извън пиковите моменти.

Обходен път на гр. Монтана

Обходен път на гр. Монтана е част от Път І-1 (Е 79) Видин – София и се намира на общоевропейски транспортен коридор № ІV. Новопроектираният участък започва от километър 102+060 в землището на с. Долна Вереница, където се отделя от съществуващия път  I-1 (Е 79), обхожда гр. Монтана от северната й страна, пресича пътя за гр. Арчар (път III-112), преминава през съществуващия пътен възел за гр. Лом, пресича р. Огоста, и  достига до км 114+512.20, където отново се включва в съществуващия Път І-1 (Е 79) за гр. Враца.

Оста на обходен път на гр. Монтана, с дължина 12,4522 км и пресича райони с развито земеделие от територията на община Монтана. За обслужване на селското стопанство са предвидени четири селскостопански пресичания:

•  при км 104+430 – селскостопански подлез;

•  при км 105+630 – селскостопански надлез;

•  при км 107+220 – селскостопански подлез;

•  при км 112+800 – селскостопански надлез;

Пресичанията на пътищата от Републиканската (III-112 Арчар – Видин и II-81 Монтана – Лом) и Общинска пътна мрежи са осъществени на две нива.

 В разглеждания участък се предвиждат четири пътни възела – в началото и края на Обходния път и при пресичанията с републиканската пътна мрежа.

 • при км 102+753 осигуряващ отливането от съществуващия път I-1 и направлението за Монтана център (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Тромпет”);

•  при км 108+392 – пресичане с път III-112 по направлението Монтана – Арчар – Видин (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Диамант”);

•  при км 110+009 – пресичане с път II-81 по направлението Монтана – Лом (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Детелина”);

•  при км 113+961, осигуряващ  вливането в съществуващия път I-1, както и направленията Монтана център и за с. Николово (общата схема е несъвършен пътен възел – тип „Тромпет”).

При км 110+814 чрез жп надлез се пресича съществуващата железопътна линия Бойчиновци – Монтана – Берковица.

При км 111+820 оста на пътя пресича терасата на р. Огоста чрез четириотворно мостово съоръжение.

Дължина на изграждания Обходен път на гр. Монтана – 12,4522 км, проектна скорост – 100 км /час (80 км/час) и с габарит – Г 20 , в т.ч.: ленти за движение – 2 х 2 х 3.25 м; асфалтови водещи ивици – 2 х 2 х 0.50 м; банкети – 2 х 1.50 м; средна разделителна ивица – 2.00 м.

Западна дъга на Софийски околовръстен път

Допълнително проектиране и строителството на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”

Западната дъга на Софийския околовръстен път“ е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Проектът се финанансира Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Началото на обекта започва на км 59+400 от СОП като проектът е съобразен с проекта на пътен възел на АМ „Люлин”. Скоростната магистрала се развива върху съществуващото трасе на Софийски околовръстен път. Отсечката е дълга 3 км. и на нея ще бъдат изградени три големи пътни съоръжения. 

На км 60+596 ще се изгради естакада и пътен възел при пресичането с бул. „Царица Йоана”. Предвидено е изграждането на кръгово движение като основното трасе минава по естакада.
На км 61+629.18≡0+000 ще се изгради естакада и пътен възел при пресичането с бул. „Сливница”, като основното трасе преминава по  нея. На км 0+740 ще се изгради триотворен мост за преминаване над река Какач, връзката със съществуващия път се осъществи на км 1+000. 

При реализирането на проекта се постигнаха следните технически показатели :

Дължина на изграждания участък от автомагистралата – 3009,18 м., проектна скорост – Vnp = 80 км/час и габарит – 46 м, в т. ч.: 2 x 10,50 м.- пътно платно с 3,00 м материализирана разделителна ивица, Локални платна с ширина 6,00 м и 3,00 м материализирани разделителни ивици между платната за движение и локалните платна и тротоари – 2,00 м. 

Клас на пътя – градска автомагистрала клас І-Б

Пътни възли – с елементи за Vnp = 50 км/ч

Реконструкция на улици, пресичащи автомагистралата – с елементи за Vnp = 50 км/ч и 40 км/ч. с част „Пътна“

Строителството обхвана директното трасе и реконструкцията на СОП в участък от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780 на Софийски околовръстен път в т. ч. – изграждането на два пътни възли с две естакади, два моста над река Какач и също реконструкция на съществуващото кръстовище с бул.”Сливница” и кръгово кръстовище с бул. „Царица Йоана”.

Нивелетата на пътя е съобразена с теренните условия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необходимите височинни габарити при пресичанията на съществуващите булеварди и изградената автомагистрала.

Конструкция на пътната настилка, както за директното трасе, така и за локалните платна е съобразена с категорията на движение – много тежко. За износващ пласт на дирекното трасе е предвиден сплит мастик. 

Трети етап от реконструкцията на бул. „Витоша“

Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин”.

Настоящият обект  представлява  третия етап от ремонта на бул. „Витоша”, който включва участъка от ул. „Солунска” до ул. „Алабин” с обща площ около 7 150 кв. м. С неговото изпълнение ще приключи цялостната реконструкцияна булеварда като пешеходна зона.

Настоящият проект предвижда от ул. „Солунска” до ул. „Алабин” да бъдат оформени две зони със сроден облик. Двете части се третират с едни и същи материали на настилките, общи принципи на озеленяването и ландшафтната архитектура, еднородни (като дизайн и материали) детайли на уличното осветление и малките форми на градското обзавеждане. Настилката ще бъде решена в топлите есенни тонове на червеникавото, охрата, неаполитанското жълто и кафяво. Основното различие е по отношение на напречния профил на булеварда. В участъка от ул. „Солунска” до ул. „Алабин” пешеходната зона ще е оформена централно по отношение на пешеходната еспланада. Профилът на пешеходната зона се оформя с два равностойни „тротоара”, от западна и източна страна, покрай фасадите на сградите и централна зона, която да се използва и за движение на обслужващ и авариен транспорт с ограничен режим.

В зоните на пресичане на бул. „Витоша” с ул. „Кърниградска” се оформя малка „пиацета” – площадно пространство, маркирано с характерни фигурални настилки и елементи на градския дизайн.  Второ площадно пространство се оформя пред входа на ритуална зала „Триадица”, където ще бъде изграден фонтан. Тук е предвиден фонтан, който може да се превърне в място за ритуали на младоженците – за хвърляне на монети, за снимки и т. н. Визията на шадравана ще бъде решена с конкурс. Идеята е той да бъде сюжетно свързан с ритуалния дом.

Предвидено е поставяне на релси и мотриса, в близост до ул. „Солунска“, където ще бъде разположеното кафене е „Стария трамвай”.То ще представлява стара мотриса, която е запачена като атракцион и напомня за времето, когато улицата не беше пешеходна.

Ретро елементите на градското обзавеждане, които вече украсяват част от бул. „Витоша“, ще намерят място и в бъдещия обновен участък на булеварда. И тук ще има улични лампи и пейки в стила на стара София, зидани кашпи с цветя и места за отдих. Богато озеленяване ще допълва уютната атмосфера на булеварда. Предвидено е запазване на здравата дървесна растителност и подмяна на всички изсъхнали и болни дървета. Ще има 12 квадратни модула за цветя, съчетани с кътове за почивка. В проекта са оформеин и места за поставяне на скулптури и пластики, които могат да превърнат зоната в своеобразна галерия на открито.

Ще бъдат изградени нови дъждоприемни колектори.

Разширение на метрото в София – жк „Дружба“ – летище „София“

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ: ТРЕТИ ЕТАП – ЛОТ 1: „БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ ( МС19) – Ж.К. ДРУЖБА – ЛЕТИЩЕ СОФИЯ (МC 23)“

УЧАСТЪК:  ОТ КМ. 3+184,90 (КРАЯ НА МС20) ДО УЛ. „ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ“ КМ 5+010,00.“ 

Изпълняваният участък от  обединението включва изграждането на двупътен метротунел с дължина 1,8 км и метростанция. Предвид особеностите на  отсечката и геоложките условия, са разработени проекти за изпълнение по технологиите –  открит и „Милански“ способ. Тунелните участъци под булевардите „Кръстьо Пастухов и „Подп. Йордан Тодоров“ са изградени в укрепен с шпунтови стени котлован.

Метростанция 21, ситуирана под бул. „Искърско шосе“, се изпълнява по „Милански способ“ . Тя е с два вестибюла, а дължината й е 144 м. Южният вестибюл е с три входа, излизащи на кръстовището на бул. „Кръстьо Пастухов“ и бул. „Искърско шосе“, където са маршрутите на столичния градски транспорт. Пешеходният подлез към северния вестибюл, осъществява директна връзка с жп линията с жп спирка, чието изграждане също попада в обхвата на обособена позиция 2. Тя дава възможност за пътуващите с влак да имат директна връзка с метрото, посока центъра и Летище „София”. 

Допълнителна информация

Изпълнението на Договора включва проектиране и изграждане на тунели с дължина 1825 м по „Милански способ“ и „Открит способ“; Подземна метростанция – МС 21 (без цялостно спиране на движението по време на строителството), включително конструктивни, архитектурни и довършителни работи, асансьори и ескалатори, вентилация, ел.инсталации, системи за автоматика и телекомуникации, водоснабдяване и канализация; Жп-спирка при пресичането на нацоиналната жп-мрежа, ситуирана между Гара „Искър“ и Гара „Подуене“. Спирката има директна връзка с метростанцията на „Искърско шосе“.

Източник: Transportal.bg

Автомобилен транспорт

Росен Желязков: Яд ни е, можехме да решим въпроса с пакета „Мобилност“ за целия 700-членен ЕП

Всеки член на Европейския парламент организира така своя дневен ред, че да присъства на заседание. Това каза министърът на транспорта Росен Желязков във включване по телефона в сутрешния блок на […]

Автомобилен транспорт

Автомобили на приложението за такси „Максим“ са спрени от движение

На шофьори на автомобили на компанията за споделени услуги за пътуване „Максим“, която действа на същия принцип, както вече спряната „Юбер“, са били съставени актове, а със заповед са спрени […]

Автомобилен транспорт

Загубихме отлагането на пакет „Мобилност“ с два гласа

Със 156 на 154 гласа България и останалите страни – членки току-що загубиха битката за отлагането на пакета „Мобилност“. Това се случи току-що на заседание на Европейския парламент в Страсбург. […]