Обновяват жп линиите от Пловдив до Скутаре и Крумово

Поръчка за модернизация на ЖП-линиите Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре с прогнозна стойност близо 111 млн. лв. без ДДС стартира Национална компания „Железопътна инфраструктура“, става ясно от нейно обявление

Освен подмяна на самите релси, тя включва обновяване на подлези, надлези и пасалерки, а също така гарите Пловдив-разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия. Срокът за изпълнение на поръчката е 1066 календарни дни.

Железопътен възел Пловдив се явява пресечна точка на направленията София – Свиленград, Пловдив – Бургас, Филипово – Панагюрище и Филипово – Карлово. Той е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“ , който свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море като оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали, се сочи в документацията. Целта на поръчката за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по ЖП-участъците от Пловдив до Крумово и до Скутаре е изграждането на конкурентноспособна ЖП-инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, с което да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Финансирането е осигурено от Механизма за свързване на Европа , Споразумение между ДП „НКЖИ“ и INEA за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – AGREEMENT. Оферти ще се приемат до 1-ви юли и ще се отварят на следващия ден.

Марица.бг

ЖП транспорт

АКТИВНА ИСТОРИЧЕСКА КАРТА Железопътни линии 1860-1974 г.

Защо направихме карта за ЖП линиите? Защото железопътните линии са първата стратегическа инфраструктура по българските земи. В годините преди и след Освобождението ЖП инфраструктурата има основна роля за усвояване на […]

Автомобилен транспорт

Товарните превози намаляват с 9.3 на сто през първото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през първото тримесечие на 2020 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2019 г. превозените товари и извършената работа от товарния сухопътен […]