Осигурен е допълнителен железопътен интермодален коридор между България и Турция

След интензивни преговори между генералните директори на НКЖИ и TCDD / турския железопътен инфраструктурен управител/, от днес 27.03., е договорен допълнителен транзитен интермодален коридор от Пловдив до Черкезкьой, който вече се използва.

Целта на двата допълнителни влака е да разтоварят автомобилния трафик на границата с Турция и да се избегне ново струпване на камиони.

„Железопътният транспорт в момента е единствената възможност за бърз и сигурен превоз на товари между България и Турция” – заяви генералният директор на НКЖИ инж. Красимир Папукчийски, по чиято инициатива започнаха преговорите.

Очаква се броят на влаковете в най-скоро да се увеличи.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]