Отвориха ценовото предложение на допуснатия участник за жп възел София

Комисията за разглеждане, оценка и класиране в ДП НКЖИ оповести ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София- Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София- Волуяк“.

Допуснатият до този етап в процедурата участник е „ЗГОП България“ ДЗЗД. Участници в обединението са „Тодини България“ ООД и Стопанско дружество ЗГОП АД.

Предложена цена: 199 850 060, 60 лева без ДДС.

Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои още изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява още една интермодална връзка със софийското метро.

Основни цели при реализирането на проекта са повишаване на оперативната скорост до 160 км/ч за пътнически влакове и до 120 км/ч за товарен жп транспорт, подобряване на безопасността по железопътната линия, чрез премахване на железопътни прелези и кръстовища, намаляване на газовите емисии, както и повишаване на удобството и комфорта за пътниците, ползващи железопътния транспорт при крайградски и междуградски пътувания.

Проектът ще допринесе още за увеличаване на обема на превозените товари, подобряване качеството на обслужване по отношение на времето за пътуване, осигуряване на мобилност и достъпност до железопътната инфраструктура за всички потребители, в това число и за хората с намалена подвижност.

Проект „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ се съфинансира от Механизма за свързване на Европа и ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Автомобилен транспорт

Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: Служебният транспортен министър може да помогне много на автомобилния бранш дори и без да пипа нормативната уредба

Господин Димитров, от днес транспортното министерство се поема от нов служебен министър. Какви са очакванията на автомобилния бранш към него? Първо искам да честитя новия пост на г-н Тодоров. Въпреки […]

Автомобилен транспорт

Георги Тодоров ще бъде служебен министър на транспорта

Георги Георгиев Тодоров ще бъде служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщиха от президентството. Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през Министерство на транспорта, […]