От юли 2020 г. пътниците ще започнат да усещат промяната в БДЖ

Любен Нанов е управител на „БДЖ-Пътнически превози” от ноември 2019 г. Кариерата му започва в банковия сектор преди 25 години. Работил е в БНБ, заемал е ръководни позиции в редица търговски банки, натрупва значителен опит в инвестиционното банкиране. От 2009 г. до 2013 г. е финансов директор на „Български пощи”, където успешно преструктурира пасивите на компанията. Работил е за КФН и като финансов консултант на големи компании и банки. От 6 години е финансов и административен мениджър в дружествата за товарни и пътнически превози на „Холдинг БДЖ”.

Любен Нанов е завършил ИУ-Варна и е магистър по „Финанси” от Университета в Шефилд, Великобритания. Има специализации в Световната банка и други институции.

– Г-н Нанов, в какво състояние поехте „БДЖ-Пътнически превози”?

– В средата на миналата година приключихме, знаете, сагата с кредиторите на компанията. С много усилия през последните години успяхме да договорим и подпишем споразумения с различните кредитори – банки, контрагенти, застрахователи и пр. Това ни позволи да преструктурираме и разсрочим задълженията и в крайна сметка с помощта на държавата да решим огромния дългов проблем, натрупан през годините. В крайна сметка ни останаха едни 196 млн. лв. временна финансова помощ, която ще се трансформира в държавна помощ въз основа на специалното решение, взето от Европейската комисия през 2017 г.

Основният проблем на компанията досега беше чисто управленски – драстично забавяне на обществени поръчки за избор на изпълнители както на крайно необходимите ремонти, така и на доставчици на нов подвижен състав. Стигна се дори до парадокса, че след като „БДЖ-Пътнически превози“ остана без дългове,  изведнъж се оказа, че има 50 млн. лв. по сметките си, а в същото време няма здрави композиции, нито обявени поръчки за ремонт или доставка на нови. Така вследствие на многото години неподдържане на подвижния състав той се скапа, закъсненията на влаковете се увеличиха, а с това – и недоволството на пътниците.

– Лично аз се шокирам като гледам всеки ден публикациите на локомотивните машинисти във Фейсбук – списъци с по няколко сериозни повреди на машините, оставени от предишната смяна за постъпващите на работа колеги, или как палят хартии, за да размразяват челните стъкла на локомотива, които толкова са обледени, че не се вижда абсолютно нищо напред.

– Ситуацията в подвижния състав наистина е много тежка. В стъклопакетите на локомотивите влиза влага, която замръзва и създава проблеми за видимостта. Но категорично искам да заявя, че компромис с безопасността не се прави. Ако даден локомотив или вагон не трябва да излезе на работа, той просто не се пуска.

– Въпреки че пътниците ще висят по гарите и ще ви псуват?

– Да, въпреки всичко! Най-важното за нас е да осигурим безопасен подвижен състав, тъй като животът и здравето на нашите клиенти стоят над всичко. Влаковете в момента може да не са комфортни, може да закъсняват, но докато обновим и подменим този стар и грохнал подвижен състав, докато преодолеем този тежък период – най-важната ни задача е да не допуснем никакъв железопътен инцидент.

– Вече започнахте да обявявате обществени поръчки за ремонти на съществуващи и доставка на нови вагони и локомотиви. Докъде стигнаха нещата в това отношение?

– Ние наистина бързаме, разбира се, доколкото ни позволяват заложените в Закона за обществени поръчки срокове, да обявим повече процедури за ремонти и за доставка на нови локомотиви, вагони и мотриси, за да решим този голям проблем. Това е и основната задача, с която беше назначен новият мениджмънт на компанията. Усилията ни са насочени в две посоки: първо, към рехабилитация на собствените локомотиви, вагони и мотриси, и второ – към придобиване на нов подвижен състав.

– Вече е ясно, че няма обжалване на процедурата за избор на изпълнител на ремонта и поддръжката на останалите 46 мотрисни влака „Сименс Дезиро”. Кога ще бъде подписан договорът с „Алстом транспорт С.А.”?

– Подготвя се цял набор от документи и до края на следващата седмица трябва да бъде подписан. Знаете, Игнажден е един прекрасен празник за раждането на нещо, което се е влачило повече от три години и накрая беше доведено до успешен край.

– Кога ще можем да се качим в първите обновени сименсови мотриси?

– „Алстом транспорт С.А.” има 6 месеца след подписване на договора да организира работата си, след което ще започнат възстановяването на няколко мотриси, които отдавна са спрени от експлоатация поради изключително тежкото им състояние. След като бъдат рехабилитирани 46-те мотриси, те ще бъдат експлоатирани безпроблемно 10 години, през които всяка ще може да прави по 5 млн. км годишно.

Освен това вече имаме сключени три договора за подемни (б.а. – средни) ремонти на общо 20 локомотива „Шкода”, 44-а серия.  Срокът за изпълнението им е две години. Вървим и към подписване на договор с чешка компания – в момента тече срокът за обжалване – на договор за капитални ремонти с модернизация на 10 локомотива. В ход е още една процедура за капитални ремонти на други 10 локомотива, която ще се отвори веднага след Нова година. Всичките тези локомотиви са „Шкода”. Вътрешната капиталова програма също така предвижда до 40 подемни ремонта през 2020 г. като добавка на извършените над 35 през 2019 г. Така че в рамките на две – две години и половина практически целият тягови подвижен състав, вкл. мотрисите „Сименс”, ще премине през средни и капитални ремонти, което ще осигури безпроблемното му функциониране поне до 2030 г.

– Говорите само за локомотивите „Шкода”. За румънските, 46-а серия, не предвиждате ли модернизация, или те бяха обновени от „БДЖ-Кончар”?

– Напротив, подготвяме процедура и за капитални ремонти на 5 локомотива от румънската 46-а серия, която ще обявим още през следващите седмици.

В близките дни – на 16 декември, изтича срокът за подаване на оферти за участие в процедурата, която сме обявили за доставката на 10 чисто нови локомотива. Поръчката е на обща прогнозна стойност около 58 млн. лв.

Предстои да обявим и процедурата и за доставка на 16 електромотрисни 4-вагонни влака с по 250 места – общо 4000 места, които ще обслужват средните дестинации – пътувания до 3 часа, от типа на Пловдив-Бургас, Горна Оряховица-Варна и др.

– Не може ли да поканите директно „Сименс” като доставчик, за да бъде еднакъв мотрисният парк, което после намалява разходите за поддръжка?

– Прав сте по принцип, но знаете, че по ЗОП нямаме право да поставяме такива условия. Ние обявяваме открита процедура и сме длъжни да изберем този, който ни предложи най-добри условия като цена и качество.

– Кога ще обявите процедурата за новите 16 мотриси?

– Правим всичко възможно да успеем в някой от последните работни дни на тази година.

– На каква стойност ще е поръчката?

– Средната цена на седалка е от порядъка на 25-30 000 евро.

– Значи до 120 млн. евро?

– Това трябва да е горната граница. Така че с покупката на тези 16 нови мотриси и 20 нови локомотива и с капиталните ремонти на 30 машини и подемните на още 20 почти напълно ще решим проблемите си с тяговия подвижен състав. Пропуснах да спомена, че имаме и процедура за наем на локомотиви, с които ще решаваме проблемите си до излизането от ремонт на нашите и покупката на новите.

– За обновяване на вагоните какво правите? Ще доставяте ли употребявани от „Дойче бан”?

– За съжаление срокът на процедурата изтече, но не бяха подадени никакви оферти за доставка на 30 употребявани вагони от „Дойче бан”. Поради това сега ще обявим нова процедура, като вече законът ни дава възможност за директно договаряне с „Дойче бан”. Освен това имаме договор за ремонт на до 227 вагона, който е за срок от три години. Тази година бяха ремонтирани малко над 90 вагона, като проблемът е, че имаме много сериозни рекламации относно качеството на ремонтите.

– Къде се ремонтират вагоните?

– Основно в заводите в Септември, в Дряново и малко в Хан Крум, както и в собствените депа.

В момента тече процедура за ремонт на 47 други вагона, които някога са били доставени от Германия. Целта е през следващата година ремонтната програма за вагоните в по-големия си обем да се изпълнява в ремонтните депа на БДЖ.

Отделно тече процедура за доставка на 40 нови пътнически вагона, като срокът за подаване на оферти изтича на 18-и декември.

– На каква стойност е поръчката за тях?

– Около 77 млн. лева. Така че след всичките тези години нищо неправене в „БДЖ-Пътнически превози”, след като през последните седмици форсирахме всички тези процедури, в един средносрочен хоризонт дружеството ще започне вече да изглежда като една нормална европейска железопътна компания.

– Какво означава „средносрочен хоризонт”?

– Ефектът от първите поръчки ще започне да се усеща между юли и декември 2020 г., т.е. – пътниците реално ще забележат какво правим за тях. А в рамките на 3 години вече промяната на компанията ще е много сериозна. Основното послание, което като ръководство искаме да отправим към пътниците е, че сме направили всичко възможно, за да обезпечим графика на движението на влаковете до 2030 г. Хората ни работят под огромен стрес, за да успеят да подготвят и пуснат тази огромна документация за провеждането на всичките тези обществени поръчки. Разбира се, проблемът е, че разполагаме с много малък брой качествени служители.

– След като качествените избягаха към частните жп превозвачи и метрото?

– Всъщност истината е, че не те избягаха, а практически ние ги изгонихме с недалновидното  управление на предишните ръководства на компанията. А накрая бих искал дебело да подчертая, че всичко това се случва най-вече благодарение на факта, че правителството вече обърна изключително сериозно внимание на жп сектора. А това, което, според мене, ще наклони още повече везните в наша полза, е внедряването на тол системата, която най-сетне ще изправи и балансира изкривения през последните 30 години транспортен пазар у нас, като възстанови справедливостта. В крайна сметка от десетилетия всяко едно уважаващо себе си общество в Европа залага на екологичния транспорт, а не на бълващите коктейл вредни газове и фини прахови частици дизелови автобуси и камиони.

Източник: https://www.economic.bg

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]