Падна първото препятствие за мегаремонтите в жп сектора

КЗК отхвърли жалбите, които спираха поръчките за модернизация на жп трасето от Елин Пелин до Септември, чиято стойност е близо 1.4 млрд. лева. Търговете бяха блокирани в началото на август от дружествата „Инженеринг груп 04″ и „Интерпролл“.

Жалбите, които спъваха двете големи обществени поръчки за модернизация на жп участъците Елин Пелин – Костенец и Костенец – Септември, са отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията. Така повече от четири месеца след старта процедурите за избор на изпълнители на обща стойност над 1.3 млрд. лв. могат най-сетне да продължат, ако не бъде сезирана и втората инстанция – Върховният административен съд.

Търговете бяха блокирани в началото на август от дружествата „Инженеринг груп 04″ и „Интерпром“, като и двете оспориха самото решение на Националната компания „Железопътна инфраструктура “ (НКЖИ ) за откриването на поръчките. „Инженеринг груп 04″ се прицели в проекта за Елин Пелин – Костенец, чиято стойност е 1 млрд. лв. без ДДС, а „Интерпром“ атакува надпреварата за трасето до Септември, за което са предвидени още 361 млн. лева.

Различни жалби -сходни твърдения

От решенията на КЗК, които бяха публикувани съответно на 1 и на 14 ноември, се вижда, че двете фирми излагат в жалбите си достасходни доводи. Възраженията им са към редица детайли, които стандартно се ползват за отстраняване на конкуренцията: липса на по-дълъг срок за подготвяне на оферти, спорни основанията за отстраняване на кандидати от процедурата, неясно определен обект за изпълнение, ограничителни изискванията към опита на екипа, порок в одобрената от възложителя методика за оценка на предложенията и редица други.

Голяма част от недоволството на жалбоподателите е към поставените условия за техническите и професионални способности, на които следва да отговарят участниците в процедурата. Според тях те са необосновано завишени и обективно несъобразени с възможностите на огромен кръг от компании, извършващи дейности в сектора на жп строителството в България.В случая става дума най-вече за изискването всеки от ключовите експерти на участниците да притежава професионален опит в изпълнението на най-малко „един завършен обект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция на железопътна инфраструктура по смисъла на Закона за железопътния транспорт или еквивалент за скорост на пътническите влакове равна или по-голяма от 160 км/ч“. Проблемът с това изискване е, че подобни дейности се извършват у нас едва от няколко години и няма как фирмите да имат нужния опит. На практика само онези, които са получили предишните поръчки, ще могат да изпълняват такива и в бъдеще. А досега сред изпълнителите на такива договори с НКЖИ са „Водстрой 98″, „Трейс груп холд“, „Енергоремонт холдинг“, българско-унгарски-ят консорциум „Келет – АБ“, „СК13 Трансстрой“, ПСТ и др. Другият вариант ще бъде намирането на външен партньор, както направиха много от компаниите в първия период.

КЗК обаче намира, че е допустимо поставянето на по-строги изисквания, които имат за цел да гарантират качество и надеждност на извършваното строителство, модернизация и реконструкция на железопътната инфраструктура. „При това положение самите участници преценяват дали са готови и могат да се справят с поръчката и дали са съгласни с предварително заложените условия, тъй като откриването и реализирането на обществената поръчка цели на първо място да удовлетвори възложителя и неговите в случая специфични нужди, а самият възложител не може и не е задължен да се съобразява с персоналните възможности и желания на всяка фирма, евентуален участник в процедурата“, пише в решението на комисията.

КЗК се позовава и на досегашната си практика, когато е приемала за обосновани подобни ограничения.Кой обжалва“Интерпром“ и „Инженеринг груп 04″ не са съвсем непознати – те са си партнирали в обединение за доизграждане и модернизация на ВиК мрежата в Костинброд. Освен това дружествата са участвали и в строителството на части от столичното метро. „Интерпром“, чийто собственик е Калоян Теодосиев, работи по отсечката от бул. „Джеймс Ваучер“ до „Хладилника“, а „Инженеринг груп 04″ на Пламен Тенев – по трасето до бизнес парка.

Засега е известно, че по-голямата процедура – за участъка Елин Пелин – Костенец, продължава напред със събирането на оферти от потенциалните изпълнители, тъй като според регистъра на Върховния административен съд „Инженеринг груп 04″ не е оспорил решението на КЗК.“Интерпром“ обаче все още има време да подаде жалба пред висшите магистрати. Но дори и в този случай да се мине гладко, никак не е сигурно, че търговете ще приключат скоро. След събирането на офертите отстранените или загубили в крайното класиране кандидати имат редица възможности за обжалване. Така поръчката най-вероятно ще бъде дадена окончателно догодина, когато се очаква да е бумът и в други програми.

 

Капитал дейли

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]