Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи в натурални и стойностни измерители

Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи в натурални и стойностни измерители

През 2019 г. железопътната инфраструктура беше предоставена за ползване като цяло от всички железопътни превозвачи: „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, „БЖК“ АД, „Газтрейд“ АД, „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, „ТСВ“ ЕАД, „Експрес сервиз“ ООД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт рейл“ ООД, „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, „ТБД Товарни превози“ ЕАД, „Пимк рейл“ ЕАД, „Мини Марица изток“ ЕАД и „ДМВ Карго Рейл“ ЕООД.

Извършените превози, изразени във влаккилометри и брутотонкилометри и реализираните от тях приходи от инфраструктурни такси (ИТ) за преминаване по железопътната инфраструктура за 2019 г. и 2018 г. по железопътни превозвачи, са показани в следващите таблици:

Таблица № 1

Железопътни превозвачинатурални измерители
Отчет 2019 г.Отчет 2018 г.Изменение 2019/2018
(+/-)
Изменение 2019/2018
(%)
Влаккм.Брутотон км. (хил)Влаккм.Брутотон км. (хил)Влаккм.Брутотон км. (хил.)ВлаккмБрутотон км. (хил.)
БДЖ ПП ЕООД21 117 7234 374 61521 087 0174 450 13230 706-75 5170,15%-1,70%
БДЖ ТП ЕООД4 620 2684 882 8374 081 6734 108 350538 595774 48713,20%18,85%
БЖК АД1 051 297962 3171 593 5441 953 320-542 247-991 003-34,03%-50,73%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД797 919824 320614 584673 864183 335150 45629,83%22,33%
ТБД Товарни превози ЕАД659 536616 017630 204588 42229 33227 5954,65%4,69%
Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД448 918491 481357 984392 89790 93498 58425,40%25,09%
Пимк рейл ЕАД409 815374 502103 96594 298305 850280 204294,19%297,15%
Ди Би Карго Б-я ЕООД398 754488 439493 895566 732-95 141-78 293-19,26%-13,81%
ТСВ ЕАД42 8549 44856 45516 107-13 601-6 659-24,09%-41,34%
Порт Рейл ООД40 8916 10347 7387 323-6 847-1 220-14,34%-16,66%
Газтрейд АД2 1071 0902 8041 465-697-375-24,86%-25,60%
Експрес сервиз ООД1 37720448138896166186,28%436,84%
Мини Марица-изток ЕАД491106837258-346-152-41,34%-58,91%
ДМВ Карго рейл ЕООД111841 85933 226-41 748-33 218-99,73%-99,98%
Карго Транс Вагон Б-я АД324484-160-33,33%0,00%
Общо29 592 09313 031 49129 113 08812 886 436479 005145 0551,65%1,13%

Таблица № 2

Железопътни превозвачиПриходи от инфр. такси за 2019 г. (лв.)Приходи от инфр. такси за 2018 г. (лв.)Изменение 2019/2018 (+-)Изменение 2019/2018 (%)
БДЖ ПП ЕООД27 666 56327 789 428(122 865)-0,44%
БДЖ ТП ЕООД16 229 26913 859 2402 370 02917,10%
БЖК АД3 376 3596 291 001(2 914 642)-46,33%
Булмаркет Рейл Карго ЕООД2 795 7692 295 274500 49521,81%
ТБД Товарни превози ЕАД2 090 8932 015 91874 9753,72%
Ди Би Карго Рейл Б-я ЕООД1 575 7561 837 588(261 832)-14,25%
Рейл Карго Кериър Б-я ЕАД1 572 2551 212 254360 00129,70%
Пимк рейл ЕАД1 153 536260 892892 644342,15%
ТСВ ЕАД58 78886 194(27 406)-31,80%
Порт Рейл ООД51 34264 463(13 121)-20,35%
Газтрейд АД4 3895 880(1 491)-25,36%
Експрес сервиз ООД1 5984791 119233,61%
Мини Марица-изток ЕАД6531 305(652)-49,96%
ДМВ Карго Рейл ЕООД106116 981(116 875)-99,91%
Карго Транс Вагон Б-я АД3653(17)-32,08%
Общо приходи от инфраструктурни такси56 577 31255 836 950740 3621,33%

Пазарен дял на извършената работа по железопътни превозвачи:

БДЖ Пътнически превози“ ЕООД е единственото лицензирано железопътно предприятие за превоз на пътници и багажи по железопътната мрежа на Република България със 100% пазарен дял в пътническите превози.

Пазарен дял на „БДЖ ПП“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 15,93%; Брутотонкилометрова работа – 14,66%; Приходи от инфраструктурни такси – 14,87%.

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 55,82%; Брутотонкилометрова работа – 56,56%; Приходи от инфраструктурни такси – 56,53%.

Пазарен дял на „БДЖ ТП“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 35,20%; Брутотонкилометрова работа – 34,82%; Приходи от инфраструктурни такси – 37,57%.

„Българска железопътна компания“ АД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 12,32%; Брутотонкилометрова работа – 11,07%; Приходи от инфраструктурни такси – 11,62%.

Пазарен дял на „БЖК“ АД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 11,15%; Брутотонкилометрова работа – 13,58%; Приходи от инфраструктурни такси – 11,53%.

„Ди Би Карго България“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 4,71%; Брутотонкилометрова работа – 5,65%; Приходи от инфраструктурни такси – 5,49%.

Пазарен дял на „Ди Би Карго България“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 3,88%; Брутотонкилометрова работа – 4,12%; Приходи от инфраструктурни такси – 3,70%.

„Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 9,36%; Брутотонкилометрова работа – 9,52%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,68%.

Пазарен дял на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,41%; Брутотонкилометрова работа – 8,11%; Приходи от инфраструктурни такси – 7,92%.

„Рейл Карго Кериър България“ ЕООД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 5,34%; Брутотонкилометрова работа – 5,69%; Приходи от инфраструктурни такси – 5,47%.

Пазарен дял на „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,92%; Брутотонкилометрова работа – 10,03%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,39%.

„ТБД Товарни превози“ ЕАД за 2019 г. е с пазарен дял в товарните превози, както следва: Влаккилометрова работа – 7,49%; Брутотонкилометрова работа – 7,07%; Приходи от инфраструктурни такси – 7,11%.

Пазарен дял на „ТБД ТП“ ЕАД в изолирано движение: Влаккилометрова работа – 8,92%; Брутотонкилометрова работа – 10,03%; Приходи от инфраструктурни такси – 9,39%.

Останалите железопътни превозвачи: „Експрес Сервиз“ ООД, „Газтрейд“ АД, „Карго Транс Вагон България“ АД, „Порт Рейл“ ООД, „Пимк рейл“ ЕАД, „ДМВ Карго рейл“ ЕООД, „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТСВ ЕАД, имат инцидентни превози, поради което техния дял в извършените превози по жп мрежата е минимален/незначителен – под 1%.

Източник: Министерство на Финансите

ЖП транспорт

Христо Алексиев ще бъде за трети път служебен транспортен министър

Христо Алексиев ще бъде служебен транспортен министър за рекорден трети път, стана ясно след като президентът Румен Радев разпусна 47-ото народно Събрание и обяви състава на служебния кабинет Роден е […]

Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на България, а така също и на партньорите ни от ЕС се трансформира […]

ЖП транспорт

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS – ниво 2, в железопътния участък Русе-Каспичан. Крайният срок за получаване на индикативни предложения от заинтересованите страни изтече на 26 юли 2022 г. […]