Подписаха два ключови договора за развитието на железопътен възел София

Договорите за модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двупътен жп участък от София до Волуяк бяха подписани днес. В отсечката, която е част от коридор Ориент-Източно-Средиземноморски, предстои проектиране, строителни дейности, системи за сигнализация и телекомуникации и внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на жп възел София.

Договорът за „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк“ включва два основни етапа: проектиране и строителство. Проектните дейности обхващат техническо и работно проектиране на коловозното развитие на централна гара София и междугарието София-Волуяк за модернизацията на двупътен железен път, контактната мрежа и изграждане на нов трети електрифициран коловоз от централната жп гара в столицата до гара Волуяк.

В участъка ще бъдат построени нови приемни здания в гара Волуяк и спирка Обеля, а спирките Надежда и Връбница ще бъдат обновени. Предстои изграждането на изцяло нова гара Обеля, която ще включва 6 броя електрифицирани коловози, паркинги и съоръжения за връзки с обществения транспорт включително със столичното метро. Също така в цялата отсечка ще бъдат изградени нови перони, пешеходни подлези и надлези с осигурена достъпност на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Предвидените шумозащитни съоръжения в района на гарите ще сведат до минимум шума за живеещите в района от преминаващи влакове, а предпазните огради ще ограничат нерегламентираното пресичане на жп релси от гражданите, което ще допринесе за намаляването на инцидентите в този участък.

Стойността на договора за строителство е 199 850 060, 56 лева без ДДС, а негов изпълнител е „ЗГОП БЪЛГАРИЯ“ ДЗЗД, включващо фирмите: „Тодини България“ ООД и Стопанско дружество ЗГОП АД. Срокът за изпълнение е 42 месеца.

Договорът за „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS)“ включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на маршрутно-компютърни централизации в гарите София, Обеля и Волуяк с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи, система за безопасно движение в междугарията, Европейска система за контрол на влаковете – ЕRTMS – ETCS Ниво 1, пътнически информационни системи, видеонаблюдение на гари и гарови райони. Телекомуникационна система GSM-R с обхват на дейностите от Централна гара София до гара Волуяк и гара Банкя включително, което ще осигури радио-комуникация с локомотивните машинисти.  Стойността на договора за строителство е 45 499 420, 29 лева без ДДС, а негов изпълнител е „ИРТМС КА Волуяк“ ДЗЗД, включващо фирмите: „Атоменергоремонт“ АД и „Каф сигналинг“ С.л. Срокът за изпълнение е 42 месеца.

Изпълнението на заложените проектни дейности ще подобрят процеса на експлоатация на железния път в района на столицата и прилежащата територия, ще подобрят значително както безопасността на железопътния транспорт в страната, така и качеството на обслужване по отношение на времето за пътуване и комфорта на пътниците.

Проектите „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и жп участък Централна гара София-Волуяк“ и „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) са част от проект „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ и се съфинансират със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

ЖП транспорт

Железничари с отворено писмо до транспортния министър

На дневен ред може би е необходимо предприемането на стъпки за изготвяне и приемане на национална транспортна политика, както и актуализиране на търговските политики в железопътните дружества с цел привличане […]

ЖП транспорт

Бившият директор на НКЖИ Красимир Папукчийски стана зам.-министър на транспорта

Със заповед на министър-председателя Гълъб Донев са назначени трима заместник-министри. На длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Красимир Папукчийски. Заемал е различни ръководни длъжности в Национална компания „Железопътна […]

Автомобилен транспорт

АПИ обяви обществена поръчка за проект на магистрала “Гюешево – Дупница“

Агенция „Пътна инфраструктура“ днес стартира обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването на идеен и технически проект с подробен устройствен план – парцеларен план за изграждането на автомагистрала „Гюешево […]