Подписаха договорите за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман

Генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски подписа договорите за модернизация на железопътните отсечки Волуяк-Петърч и Петърч-Драгоман. Двата договора за строителство са част от проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман“. Преди да започне физическото изпълнение на отсечките, изпълнителите трябва да изготвят технически и работни проекти за обектите.

С подписването на тези два договора НКЖИ пристъпва към завършване на жп магистралата от сръбска граница до Бургас, Свиленград и турска граница, което ще подобри качеството на жп услугата за превоз на пътници и товари.  

В участък Волуяк-Петърч ще бъде удвоена приблизително 12 км жп линия, както и ще се изгради нова жп гара и нова спирка Костинброд. Коловозното развитие, контактната мрежа и пероните също ще бъдат изцяло модернизирани, като те ще предоставят достъпна среда за пътуващите. Ще бъде изградена нова тръбоканална мрежа за нуждите на системите за сигнализация, а системата SCADA ще се надгради.  Безопасността ще се гарантира чрез изграждане на нови пешеходни подлези/надлези и пътни надлези, недопускащи пресичане на жп линия в участъка на едно ниво. В урбанизираните територии ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения и предпазни огради за районите около гарите.

Стойността на договора за строителство за тази обособена позиция е 91 999 000 лева без ДДС, а изпълнител е „Вистра“ ДЗЗД, включващ фирмите: ВДХ АД и „Лантания“ АД. Срокът за работа е 40 месеца.

Строителството на Обособена позиция 2, жп отсечка Петърч-Драгоман, включва модернизация с удвояване на жп участък от приблизително 17 км и 6,5 км модернизация на единична жп линия. В рамките на обекта са включени също дейности за модернизация на коловозно развитие, перони и контактна мрежа, както и изграждане на нова жп гара Сливница и ново приемно здание в Петърч. В Алдомировци е заложена реконструкция на приемното здания, а по протежението на целия железопътен участък ще бъдат модернизирани всички съоръжения на жп инфраструктурата. В рамките на проекта ще бъдат изградени 5 пътни надлеза, 2 жп надлеза, 1 жп естакада и нова водоотводна система за целия участък. За да бъде сведен до минимум шума за живеещите в района на гарите ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения с приблизителна дължина 3 864 м. Предвижда се и изграждане на нови маршрутни компютърни централизации (МКЦ) за гарите в участък Костинброд-Драгоман, нови телекомуникационни системи: оперативно-диспечерски комуникации, автоматични телефони, гарови часовници, информационна система за пътници, електрозахранване и видеонаблюдение. Ще бъдат изградени и обособени експлоатационни и технически помещения за персонала, поддържащ сигналните и телекомуникационните съоръжения.

Стойността на договора за строителство е 275 000 000, 00 лева без ДДС, а негов изпълнител е „Терна“ АД, със следните подизпълнители „Порр Бау“ ГмбХ, „АЖД Прага“ ООД и „Балкантел“ ООД. Срокът за изпълнение е 48 месеца.

Проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман“ се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]