Поредна гавра за пътниците готвят от БДЖ от средата на декември

Поредна гавра за пътниците готвят от БДЖ от средата на декември. Всяка година, през втората неделя на месец декември влиза в сила новия график за движение на влаковете (ГДВ). Това у нас, обикновено, е повод за недоволство от поредното „орязване“ на влакове, все по-неадекватните разписания, все по-лошите връзки във възлови гари и т. н. През 2020 г. очевидно всичко ще си остане по старо му. Въпреки категоричните обещания от началото на 2019 г. на новото ръководство на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за бързи и ефективни мерки за подобряване на транспортното обслужване чрез поставяне на акцент върху нуждите на пътниците, отново се предлага оскъдно обслужване с малко на брой влакове в ограничени периоди от денонощието, продължителни престои във възлови гари и др.

Този път арогантността и наглостта на ръководния персонал на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД достигна нови висоти. В средата на м. септември в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица бяха проведени обсъждания с областни и общински администрации на последния вариант на ГДВ 2020 г. Според обявлението в сайта на Превозвача „Ръководството на компанията счита, че представянето на максимално качествена услуга е възможно само при изграждането на отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.“ Въпреки това добре звучащо клише, ситуацията в действителност е съвсем различна – все по-малко представители на общините (на срещата в Горна Оряховица едва четири малки общини са представени от цяла Северна България), никакво представителство на областните управи (пропъждани от тези срещи в предходните години, като нямащи право на отношение по тези въпроси), нагли и арогантни служители на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на ДП „НКЖИ“, които ползват измислени доводи и лъжовни твърдения, за да отказват на всяко едно предложение и искане от страна на общините. Доказателство за това са лъжите, че в областния град Русе няма обществен транспорт след 22 часа (гр. Русе има съвсем нова транспортна схема, която ще осигури надеждно обслужване с тролейбусен транспорт на целия град и двете му жп гари между 4:30 и 23:30 и е единствен град у нас с нощна тролейбусна линия, обслужваща централната жп гара), че Директорът на езиковата гимназия в Ловеч е писал писма с искания, различни от тези на общините Ловеч, Троян и Летница и че именно това писмо е уважено, а на трите общински администрации – не. Директорът на учебното заведение отрича да е писал каквото и да било писмо до Превозвача и е наясно, че предлагания вариант на ГДВ 2020 обрича неговите ученици на невъзможност да пътуват през възловата гара Левски. Това са само част от примерите, но арогантната атмосфера, пренебрежителното отношение към отделилите от времето си външни за системата участници в срещата няма как да бъдат предадени тук.

Описаните по-долу проблеми са твърде много и комплексни и изискват много усилия, за разрешаването им. Притеснително е, че вместо да се търси някакво адекватно решение за транспортното обслужване на населението с най-устойчивия сухоземен транспорт е налице ново ощетяване на гражданите и то сега, още преди влизането в сила на ГДВ 2020. От 1 октомври 2019 г. Националният превозвач спря за двадесет дни от движение 13 – 14 пътнически влака, за чиито влаккилометри държавният бюджет е заплатил. Както винаги промяната не издържа повече от няколко дни – от 7 октомври се възстановява движението на 4 от спрените влакове, но за сметка на тях в делнични дни се отменят 18 влака. Разбира се, обслужването за повечето е осигурено с алтернативния автобусен транспорт. Както и на местни избори 2015 г. БДЖ ще плаща на автобусни фирми спонсори на предизборна кампания на кандидати от определени партии. През месеците юли, август и началото на септември влакове 30270 и 30271, пътуващи по направление Стара Загора – Карлово – Стара Загора бяха спрени тихомълком (без никаква информация поне на сайта на Компанията) и не бяха заменени от алтернативен транспорт. Т.е. платените от данъкоплатците влаккилометри не бяха ползвани за тяхното транспортно обслужване. Подобен е и примерът с десетките трудово-служебни влакове и изолирани локомотиви (редовни и извънредно назначени), които черпят влаккилометри заплатени от Държавния бюджет по силата на Договора за обществена превозна услуга (ДОПУ), но не превозващи пътници. Това е валидно дори за извънредно назначени влакове, пътуващи между София и Варна (543 км) и Пловдив и Варна (385 км) за превозване на празни мотриси за техническо обслужване. Не става ясно къде са и парите за ежедневно отменяните десетки влакове, поради липса на изправни локомотиви и мотриси. Или друго яче казано с парите за влаккилометри БДЖ плаща на автобуси или просто „налива вода“ в други мелници.

А в същото време кашата с новия график е пълна – слети или изобщо премахнати влакове, нарушени утвърдени в последните години връзки във възлови гари, нарушен т. нар. тактов график на влаковете (движение през равни интервали), съкращаване на периодите на движение на влаковете. Вариантите, предоставени на вниманието на обществеността през месец юни и м. септември нямат почти никаква разлика и предлагат за поредна година да се задоволим с посредствена услуга, която ще струва скъпо на данъкоплатците. Наред с няколкото положителни момента (възстановяване на ежедневното движение на влак „Чайка“ София – Бургас – София, по-добри връзки във възлови гари на някои влакове), отново е налице и тревожната тенденция за намаляване на заложените за обслужване на населението през 2020 г. пътнически влакове, поне в някои части на страната, основно в Северна България.

Но да се спрем на конкретните примери – възстановяването на влак „Чайка“ е предвидено за сметка на други влакове, движещи се съгласно ДОПУ и обслужващи понастоящем основно Северна България. Освен това трябва да се отбележи, че влак „Чайка“ през времето на действие на ГДВ 2020 ще пътува по целия си маршрут не повече от 6 месеца, защото ДП „НКЖИ“ предвижда през 2020 г. ремонт на най-дългия тунел у нас – „Козница“, с пълно прекъсване на влаковото движение за период от най-малко половин година. Но откъде идват влаккилометрите за обслужване на влак „Чайка“. Предвидено е обединение на влакове 460 София – Букурещ и влак 2601 София – Варна („Златни пясъци“) в участъка София – Горна Оряховица без да се запазва отделното разписание на втория в участъка София – Горна Оряховица (т.е. електронния пътеводител и билетоиздаващата система ще показват прекачване в гара Горна Оряховица (без да има такова), което ще доведе до нов отлив на пътници). Предвидено е ежедневният следобеден влак от Горна Оряховица до София да се движи само в почивни дни. Ощетени са и областите Велико Търново и Габрово – намалява се транспортното обслужване с два чифта влакове, обслужващи направленията Царева ливада – Габрово и Горна Оряховица – Плачковци. Това, в комбинация с „изваждането“ от т. нар. тактов график на влак 2615 София – Горна Оряховица – Варна (вече ще заминава в 15:30, т. е. с 40 минути по-рано от предвидения 3-часов интервал в тактовия график) води до заминаване на последният влак от жп гара Горна Оряховица за Царева ливада и Габрово (с връзка за Плачковци) в 19:35 и принудителен престой в гара Царева ливада (за пътуващите към Габрово) от 47 минути!? Освен ранният час, нарушаването на 3-часовият такт на движение по линията от Горна Оряховица до Плачковци, е налице и безумно очакване на пътниците от Габрово на връзка в гара Царева ливада с влак от Стара Загора, което трае повече от 45 минути. Припомняме, че пътуването от Царева ливада до Габрово с влак отнема около 30 минути, т.е. повече от четвърт час по-малко от престоя в гара Царева ливада, независимо дали пътувате от или за Габрово!? Това води и до друг съществен проблем за пътуващите от областите Велико Търново и Габрово. Предвид липсата на каквато и да било директна връзка от тези два областни центъра с първите четири по големина града в страната (в това число и столицата), а за Габрово до какъвто и да било друг град (единствена директна връзка е със село Царева ливада), последен вариант за належащи пътувания по тези дестинации с пристигане в ранните часове на денонощието е ползването на нощни влакове. От 2011 г. по 4-та главна линия между Горна Оряховица и Стара Загора не се движи нощен чифт влакове, въпреки множество обещания за възстановяването на това обслужване. Последните две години това се компенсираше частично от късния час на преминаване на международния влак по маршрут (Букурещ) – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – (Истанбул). Въпреки, че новият предложен час на този влак е по-удачен за осъществяването на вечерни връзки в гарите Дъбово, Тулово и Стара Загора, проблемът с нощните пътувания за региона, разположен в самия център на страната остава и дори се задълбочава. Неудачното решение с последния влак от Горна Оряховица за Габрово в 19:35 часа определя часа на заминаване на последния влак от Габрово – 20:00 часа. След почти 50-минутно чакане в гара Царева ливада се осъществява връзка с влак от Стара Загора за Горна Оряховица. В гара Горна Оряховица след дълго чакане – 3 до 4 часа!?, се осъществява връзка с нощните влакове по направлението София – Варна – София. Т.е. това за пореден път води до влошаване на възможностите за пътуване. ГДВ 2020 отново не предвижда ежедневно движение и връзка от и за Габрово за два от работническите влакове по направлението Горна Оряховица – Плачковци – Горна Оряховица.

Отново твърде ранният час на заминаване на влак 2615 от гара София е причина и за друг проблем в Централна Северна България. Това е пропускането на връзки в гара Левски от влак 24226 от Троян и Ловеч. Същото е пример за истинска гавра за пътниците – влакът, обслужващ второстепенната линия, ще пристига в гара Левски в 19:14 след като са заминали връзките за Плевен, Варна/ Русе и Свищов (споменато по-горе в примера от община Ловеч и езиковата гимназия). А с коригирането на часа на заминаване на влак 2615 от София – в 16:10 (понастоящем в 16:00) повечето от посочените до тук проблеми не биха съществували, но това не интересува БДЖ.

Показателен е и отказът за поредна година бърз влак 2654 да следва разписанието на тактовия график и да заминава от гара Варна с около час по-рано, което да направи възможно осъществяването на удобни връзки в гара Горна Оряховица (за Русе, за Велико Търново, Дряново, Габрово и Трявна) и в гара Левски (за Свищов), както и пътуването му до гара Враца, а не само до гара Плевен. Наглото в случая е, че същият състав се придвижва от гара Плевен до гара Враца като трудово-служебен влак, изразходващ километри по ДОПУ, т.е. платен от данъкоплатците, но не се ползва от тях. В същото време ГДВ 2020 предвижда последният вариант за придвижване от областния град Плевен към Долни Дъбник, Телиш и Червен бряг (дестинация за работнически и ученически пътувания) да бъде 18:23!? По-ранен час на пристигане на влак 2654 в гара Плевен – ок. 21:10 (според тактовия график), и продължаването му към Червен бряг и Мездра би компенсирало частично този сериозен недостатък в разписанието, но това не интересува никого от ръководството на БДЖ. Сутринта в обратното направление от гара Враца същият влак е изкуствено разделен на пътнически влак до Плевен и бърз влак от Плевен до Варна. Пътниците от Враца виждат в електронния пътеводител на Превозвача, както и на билетите си, несъществуващо прекачване в гара Плевен. В същото време по-ранния час на заминаване на влак 2654 от гара Варна – 16:30 вместо 17:30, не би довел до проблеми за пътуващите на по-къси разстояния, защото пътническият влак от Варна за Шумен (вл. 20166), заминаващ около 16:30 може да бъде изместен по времето на заминаване на бързия влак – 17:30. Този проблем не се разрешава повече от 4 години! Скандалната неофициална причина – жп началници от ниския ешелон се прибират с него след работния си ден във Варна и не желаят да ползват пътнически влак.

Видно от представените примери е налице сериозно намаление на пътническото обслужване. Но това не е всичко. Не е пощадено дори направлението София – Перник, където 4 чифта влакове по-малко ще обслужват линията. Влошено е транспортното обслужване по трета главна линия в участъка Карнобат – Варна, по 8-ма главна линия в участъка Ямбол – Стара Загора отново няма никаква възможност за осъществяване на ежедневни работнически и ученически пътувания, а в участъка Бургас – Карнобат липсва чифт ежедневни бързи влакове (настоящи 8660 и 8661). В участъка София – Мездра пътническите влакове в неделния ден ще са с още един чифт по-малко.

Припомняме, че в периода 2011 – 2016 г. бяха ликвидирани всички търговски влакове на „БДЖ – ПП“ ЕООД, което доведе до реално намаляване на обслужването на пътниците с около 6000 влаккилометра дневно. Т. е., чрез трансформирането на т. нар. експреси в обикновени бързи влакове, изразходващи влаккилометрпи от ДОПУ (без в Договора да се предвижда увеличение на тези влаккилометри), се постигна сериозно намаляване на обслужването с пътнически влакове по главни и второстепенни линии. Въпреки „изхвърлянето“ на настоящето ръководство на Превозвача по повод на възстановяването на добри практики и повишаване нивото на услугата чрез възстановяване на търговските влакове, такова не е предвидено в ГДВ 2020, а влаккилометрите, ползвани пълноценно от пътници намаляват още повече. Не стига всичко това, но и ежедневно ставаме свидетели на назначаване на трудово-служебни влакове (например за техническо обслужване на дизеловите мотриси Сименс), изразходващи влаккилометри от ДОПУ (коментирано по-горе). Т.е. това са отново влакове, платени от данъкоплатците, но невозещи данъкоплатци.

И понеже всичките други ядове на пътниците не са достатъчни, втора година от Националния превозвач тормозят купуващите билет за влака с жалко подобие на билетоиздаваща система. Тази „система“ не позволява избор от страна на пътника на възможните линии, по които да премине до достигането на крайната си дестинация (в случаите, когато има повече от една такива възможности), не позволява издаването на билети с повече от три прекачвания във възлови гари (а това е нещо належащо за гари, намиращи се на второстепенни линии, където няма обслужване с директни влакове към големи градове). Много сериозен е и проблемът с изчакването във възлова гара за прекачване. Ако то надхвърля два часа, в повечето случаи системата отказва да издаде билет. Това води до оскъпяване на пътуването, поради закупуването на няколко билета или до създаването на неудобство да се издават ръчно писани билети във влака, често неподходящи за осребряване при пътуване в командировка, и други подобни проблеми. Що за услуга предлага превозвач, който не може да издаде билет за нея!?

Но всичко изложено тук не интересува БДЖ! Важното за ръководството на Националния превозвач е „…че представянето на максимално качествена услуга е възможно само при изграждането на отворен диалог, интензивна комуникация, добро взаимно разбиране и доверие, както и конкретни ангажименти от страна на дружеството.“

Железниците Днес

Воден транспорт

„Vera Su“ ще бъде възстановен и продаден на търг

Vera Su“ ще бъде възстановен и продаден на търг. Това заяви министърът на транспорта Христо Алексиев на брифинг в Министерския съвет. Той каза още, че разходите по спасителната операция на […]

Воден транспорт

Галина Василева: За оставащите 2 години от трябва да бъдат усвоени 50% от финансовия ресурс на ОПТТИ

Навлизаме в последните две години от изпълнението на програмен период 2014 – 2020 г., през които трябва да бъде усвоен 50% от бюджета на програмата или около 2 млрд. лева. […]

Симеон Ананиев
Автомобилен транспорт

Експерти: Основната причина за трагедията на АМ „Струма“ не трябва да се търси в състоянието на пътя

Основната причина за тежката катастрофа на автомагистрала „Струма“ не трябва да се търси в състоянието на пътя. Това заяви председателят на Браншова асоциация „Пътна безопасност“ проф. д-р инж. Румен Миланов в […]