Поредна грешка на АПИ за „Струма“ през Кресненското дефиле ще се разследва от ЕК

Проектът за магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле вече е в нарушение на Директивата за местообитанията, както се разбра преди месеци, но може да се окаже, че нарушава и още една директива – тази за пътната безопасност. Последното става ясно от писмо, подписано от Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия (ЕК), и Виргиниюс Синкявичюс, член на Европейската комисия, от 19 юни 2020 г. до няколко български природозащитници. Говорител на ЕК потвърди достоверността на писмото в официален отговор за „Капитал“.

Писмото е част от кореспонденция във връзка с жалба и подписка, изпратени до ЕК през месец февруари. От българска страна комуникацията се води от Димитър Василев – жител на община Кресна, Петко Ковачев – представител на Института за зелена политика, и Андрей Ковачев – представител на СДП БАЛКАНИ, които са и вносители на жалбите и петицията по проблемите в дефилето.

Отделно в писмото на ЕК пише, че Брюксел ще започне процедура по EU Pilot (онлайн платформа, чрез която страните членки и ЕК комуникират и изясняват факти и правна информация по проблеми, свързани със съобразяването на националното законодателство със законите на ЕС) дали проектът спазва Директивата за управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Ако твърденият на жалбоподателите се окажат вярно, това ще е поредният сериозен пропуск на България във връзка с този проект.РЕКЛАМА

Правителството иска да построи магистралата през Кресненското дефиле, като в посока София ще има нов път, източно от дефилето, а в посока Гърция ще се използва съществуващият път Е-79, като ще му бъде направена реконструкция.

Не е еко, не е безопасно

Новата сюжетна линия в казуса със „Струма“ през дефилето е възможният пропуск на пътната агенция при процедурите по пътната безопасност. „Що се отнася до Директивата относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (2008/96/ЕО), службите на комисията възнамеряват да започнат разследване в рамките на EU Pilot въз основа на Вашата жалба СНАР(2020)00224, за да получат допълнителна информация от българските органи“, пише в писмото от Тимерманс до българските природозащитници.

Когато Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) избираше как точно да се построи лот 3.2 през дефилето, тя не е направила одит за безопасност на всички алтернативи в начален етап, както изисква европейската директива за пътна безопасност, става ясно от жалбата. Сред вариантите за това как да се построи участъка бяха и тунел с дължина 15 км, както и двете платна да се изнесат източно от дефилето. Те обаче бяха отхвърлени, като изготвеният доклад по оценка за въздействието върху околната среда беше в синхрон с правителството.

Жалбоподателите твърдят, че част от съществуващия път Е79 не е оценен изобщо и използването му хем за магистрала, хем за местен път не е взето предвид.

Дотук става ясно, че въпросният лот 3.2, който е последната незапочната отсечка от магистралата към Гърция, може да нарушава поне две директиви в настоящия си вид. Още преди месеци се разбра, че проектът не спазва Директивата за местообитанията, както и, че цялата подадена апликационна форма за европейско финансиране съдържаше сериозни грешки. ЕК изпрати остри критики по него, вследствие на което проектът беше сложен на пауза, а АПИ оттегли апликационната форма.

АПИ обяви обществена поръчка за провеждане на екомерки, което беше и част от условието да получим пари от ЕС, с доста закъснение и като реакция на критики на ЕК. Нито един участник обаче не подаде оферта в търга и така не е ясно кога ще се изпълнят.

„Има настояща наказателна процедура срещу България, тъй като комисията идентифицира неизпълнение по Член 6.3 от Директивата за местообитанията, защото систематично са пренебрегвани кумулативните влияния на съществуващи и одобрени планове и проекти, които ще са сериозни заплахи за зоните по „Натура 2000“. Има още една наказателна процедура, защото България не е определила териториите от специално значение по Директивата за местообитанията, както и не е определила необходимите консервационни цели и мерки за тези зони. Тези цели трябва да са начална точка за подходящата оценка на всеки проект с вероятни влияния върху зони от „Натура 2000“, включително и магистрала „Струма“. Чрез тези две структурни наказателни процедури комисията ефективно адресира два ключови неуспеха, които са в основата на тази жалба (за „Струма“ през Кресненското дефиле – бел.ред.“)“, написаха от ЕК сега в отговор на „Капитал“.

Една крачка напред, две назад

В момента финансирането от Брюксел за въпросната отсечка не е осигурено, тъй като първо България трябва да гарантира, че са изпълнени изискванията по директивите и строителството няма да има негативно влияние върху околната среда. Общо целият лот ще струва над 1 млрд. лв. През лятото на 2019 г. правителството „пое ангажимент“ да осигури до 741 млн. лв. за строежа на магистралата. Сумата беше знак към Европейската комисия (ЕК), че дори да ни откаже финансиране за следващия период за отсечката, България ще довърши „Струма“ с държавни пари. Засега това обаче не стои на дневен ред.

Обединение от словашката фирма „Вахостав – с.к.“ и българските „Грома холд“, „Вoдно строителство Благоевград“, „Пътпроект“ и „Европейски пътища“ спечелиха едната поръчка за част от новото трасе, източно от дефилето. Те обаче вече седем месеца не успяват да подпишат договор с пътната агенция именно защото не е ясно с какви пари ще се изпълни проектът. Другата поръчка от една година стои на трупчета – офертите са събрани и уж се разглеждат, но изглежда, че не се върви към избор на изпълнител, тъй като няма осигурено финансиране за проекта.

Източник: https://www.capital.bg

ЖП транспорт

Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във вуз

„Булгартрансгаз“, „Български пощи“, „Винпром АД“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Националната електрическа компания, „Джи Пи Груп“, „Аджибадем Сити клиник“, БДЖ, „Монтюпе“ и т.н. – това са само част от 146-те […]