Предвижда се удвояване на жп линията от двете страни на българо-турската граница при Свиленград

На 24 ноември в централата на ДП НКЖИ се проведе работна  среща между представители на българската и турската страна за подобряване стратегическата връзка на железопътната инфраструктура на двете държави на границата Свиленград-Капъкуле.

Бяха обсъдени планираното от НКЖИ  удвояване на линията  Пловдив –Свиленград –Турска граница, което към момента е на ниво процедура за проектиране. Представители на  турската държавна железница (TCDD)  представиха идейна концепция за обновяване на граничната гара Капъкуле, както и проект за удвояване на линията по направление Истанбул-Българска граница (Халкалъ-Черкезкьой-Капъкуле).

Обсъдени бяха параметрите на проектите, проектните скорости от двете страни на границата, както и възможностите за подобряване на услугата и увеличаване на трафика на хора и товари.

В кратки срокове ще бъдат определени представители на двете железопътни предприятия за по-оперативна съвместна работа между двата проектни екипа.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]