Предизвикателства в екологията на транспортния сектор

Орлин Енчев

Транспортният сектор е изправен пред двойно предизвикателство: да посрещне нарастващото търсене на мобилност и да намали въздействието върху околната среда от изминатите километри. Идва и една нова ер,а, във формите на мобилност, като споделяне на автомобили и въвеждане на цифрови иновации,  което поставя началото на „автомобилния преход“.

В тази насока е добре да обърнем внимание на развитието на пазара на автомобили, който е много показателен.

Броят на превозните средства на пътя нараства непрекъснато. През 2019 г. вероятно ще бъдат продадени 100 милиона автомобила. Една от основните причини за това е увеличаването на търсенето в развиващите се страни. Китай има най-голям принос, за нарастващите световни продажби, следван от Индия.

В Китай има петкратно нарастване на броя на автомобилите, между 2004 и 2014 г. Днес 3 от всеки 10 продадени нови автомобила в света са регистрирани там.

Обратно, броят на превозните средства на пътя в Европа може да спадне с 80 милиона до 2030 г. поради растежа на споделянето на автомобили, според проучване на PricewaterhouseCoopers (PwC).

Локалното замърсяване, свързано с емисиите на въглероден оксид, неизгорени въглеводороди, NOx (азотни оксиди) и емисии на частици в по-голямата си част е в градовете. Това създава истински проблем в контекста на нарастващото градско развитие. През 2050 г. 65% от населението на света ще са жители на града.

В световен мащаб транспортният сектор е отговорен за 23% от всички емисии на парникови газове. В тази връзка, наредбите за контрол на замърсяването, играят основна роля при развитието на технологиите в сферата на екологичните агрегати. Те ускориха дизайна на по-чисти, по-икономични автомобили (филтри за частици, намаляване на съдържанието на сяра в горивата и др.).

Въглеродният окис (CO), неизгорелите въглеводороди (HC), азотният оксид (NOx) и частиците за дизелови двигатели са регулирани на европейско ниво. Въглеродният диоксид (CO2) не е регулиран в транспортния сектор, но европейските производители поеха ангажимент да го намалят.

Европейският съюз налага все по-ограничителни прагове на емисиите на производителите:

Първата цел, определена за 2021 г., ще изисква от тях паркът от превозните им средства, да отделя средно под 95 г CO2 / км, при липса на които те ще трябва да платят значителни неустойки.

Във Франция планът за климата, поставя цел до 2040 г. да прекрати продажбата на бензинови и дизелови автомобили. Може би по този начин започва революция в автомобилостроенето.

За да се справи с нарастващите опасения за околната среда, транспортният сектор сложи начало на своята енергийна трансформация: увеличена електрификация на автомобилния парк (хибридни и изцяло електрически превозни средства), забрана за най-замърсяващи превозни средства и др.

Проблеми разбира се има. Ниският темп на обновяване на автомобилния парк, високите разходи за алтернативни технологии и специализирана инфраструктура, като презареждащи станции и липсата на адекватни политики за обществено стимулиране, продължават да възпрепятстват широкомащабното внедряване на нови транспортни решения.

Автомобилен транспорт

Датската компания за автомобилен транспорт Dania Connect получи три нови камиона Mercedes Actros с прибиращи се слънчеви панели. Панелите подобряват разхода на гориво, а също така и позволяват да се […]

Автомобилен транспорт

Изграждат нов жп възел в Унгария

Metrans, част от логистичнта компания HHLA, изгражда още един железопътен терминал в Унгария, за да разшири транспортните си услуги по Адриатическия коридор и към Южната и Югоизточна Европа. За тази […]