Предстои изграждането на 7 км тунел в най-трудния жп участък между София и Бургас

Железопътен тунел с дължина от почти 7 километра ще осъществява бърза връзка между жп гарите Елин Пелин и Вакарел.

Съоръжението е част от скоростната жп линия от София до Бургас и ще бъде изградено при модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец.

Неговата разгърната дължина от близо 14 км ще е два пъти по-дълга от тази на настоящия първенец – жп тунел „Козница“ (5.8 км), който се намира между Копривщица и Стряма и е строен в средата на миналия век.

Целта на стратегическия проект е между Елин Пелин и Вакарел да се изгради високоскоростна отсечка, в която пътническите влакове да се движат със 160 км/ч, а товарните – със 120 км/ч. Това ще доведе и до значително намаляване на времето за придвижване в участъка.

влак в тунел

За преминаването през трудния планински терен е предвидено строителство на множество естакади и мостови съоръжения, които ще направят пътуването с влак по-бързо и удобно. С оглед на безопасността по трасето ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво като за целта ще бъдат изградени надлези и пасарелки.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец е част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“, а средствата за неговото съфинансира са осигурени от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

„Публикацията е част от проект BG16M1OP001-5.002-0005-C01  „Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“

Източник: https://www.pariteni.bg

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]