Предстои изграждането на 7 км тунел в най-трудния жп участък между София и Бургас

Железопътен тунел с дължина от почти 7 километра ще осъществява бърза връзка между жп гарите Елин Пелин и Вакарел.

Съоръжението е част от скоростната жп линия от София до Бургас и ще бъде изградено при модернизацията на жп участък Елин Пелин-Костенец.

Неговата разгърната дължина от близо 14 км ще е два пъти по-дълга от тази на настоящия първенец – жп тунел „Козница“ (5.8 км), който се намира между Копривщица и Стряма и е строен в средата на миналия век.

Целта на стратегическия проект е между Елин Пелин и Вакарел да се изгради високоскоростна отсечка, в която пътническите влакове да се движат със 160 км/ч, а товарните – със 120 км/ч. Това ще доведе и до значително намаляване на времето за придвижване в участъка.

влак в тунел

За преминаването през трудния планински терен е предвидено строителство на множество естакади и мостови съоръжения, които ще направят пътуването с влак по-бързо и удобно. С оглед на безопасността по трасето ще бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво като за целта ще бъдат изградени надлези и пасарелки.

Строителството на жп участък Елин Пелин-Костенец е част от проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив“, а средствата за неговото съфинансира са осигурени от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

„Публикацията е част от проект BG16M1OP001-5.002-0005-C01  „Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.“

Източник: https://www.pariteni.bg

ЖП транспорт

Христо Алексиев ще бъде за трети път служебен транспортен министър

Христо Алексиев ще бъде служебен транспортен министър за рекорден трети път, стана ясно след като президентът Румен Радев разпусна 47-ото народно Събрание и обяви състава на служебния кабинет Роден е […]

Воден транспорт

Де-мистификация на транспортните разходи за LNG доставки –как да ни излезнат сметките с  корабите с втечнен газ

к.д.п. Христо Папукчиев, експерт в областта на морския транспорт Напоследък темата за газовата независимост и енергийното оцеляване на България, а така също и на партньорите ни от ЕС се трансформира […]

ЖП транспорт

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

Приключиха пазарните консултации за внедряване на ERTMS – ниво 2, в железопътния участък Русе-Каспичан. Крайният срок за получаване на индикативни предложения от заинтересованите страни изтече на 26 юли 2022 г. […]