Предстои обновяване на жп гарите по направлението София-Перник-Радомир

В следващия програмен период по Програма „Транспортна свързаност“ ще модернизираме гарови комплекси по направлението София-Перник-Радомир. Това каза служебният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Нели Андреева по време на откриването на обновеното приемно здание на жп гара Казичене. По думите ѝ конкретните параметри на проектите ще бъдат известни след одобрение на програмата от Европейската комисия.

През настоящия програмен период са отделени над 30 млн. лева от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за модернизация на гарови комплекси по направлението София-Бургас. Заместник-министър Андреева допълва, че жп гарите Подуяне, Казичене и Карнобат са завършени, а в рамките на една година ще приключи ремонтът и на гарови комплекси Искър, Стара Загора и Нова Загора.

Ремонтът на жп гара Казичене завърши в срок въпреки трудностите, породени от взаимодействието с проекта за модернизация на жп линията София-Елин Пелин. Нели Андреева отбелязва, че дейностите по реконструкция на железния път на територията на гаровия комплекс продължават и срокът за завършване на цялото направление между София и Елин Пелин е до края на 2022 година.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“ е на стойност 1 115 653 лв. без ДДС, а изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „Казичене Билд 2018“, в което влизат фирмите „Билдинг Комфорт“ ЕООД, „Трейс – София“ ЕАД и „Термо Консулт София“ ЕООД. Проектът включва пълно архитектурно обновяване на приемното здание, повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия, осигуряване на достъпна среда за всички пътници.

Източник: https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/predstoi-obnoviavane-na-jp-garite-po-napravlenieto-sofiia-pernik-radomir

Автомобилен транспорт

Зелената сделка ще повиши цената на бензина

Предстоящата Зелена сделка и предложението за нови минимални нива на акциза, които Европейската комисия се кани да приеме, ще доведат до това до година и половина – две цените на […]

ЖП транспорт

30 млрд. евро за инфраструктурни проекти, свързващи регионите на ЕС

През изминалата седмица Европейският парламент прие актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“ и отпусна още средства за транспортни, цифрови и енергийни проекти за периода 2021—2027 г. Актуализираната програма „Механизъм […]