През 2019 г. НКЖИ подписа договори за строителство за над 1 млрд. и 300 млн. лв. по проекти с европейско финансиране

През 2019 г. НКЖИ подписа договори за строителство за над 1 млрд. и 300 млн. лв. по проекти с европейско финансиране.

Етапи на изпълнение на проектите на НКЖИ с европейско финансиране

Проектите с европейско финансиране са големи проекти, които не приключват в рамките на една или няколко години и ефектът от тяхното изграждане не може да се очаква изцяло толкова скоро.

 1. ОПТТИ 2014-2020 г

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 е на обща стойност 675 092 693 лв. без ДДС.

 • „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски“
 • Стойност на договора за строителство: 3 789 982,49 лв. без ДДС
 • Приключен на 18.04.2018 г.
 • „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово”
 • Стойност на договора за строителство: 69,800 000 лв. без ДДС
 • До края на 2019 г. се очаква подписване на АКТ 16
 • Физическо изпълнение – 100%
 • Повишена скорост – Достигнати проектните параметри – 160 км/ч. за пътнически и 120 км./ч. за товарни влакове.
 • „Рехабилитация на железопътен участък Оризово-Михайлово”
 • Стойност на договора за строителство: 217 982 167,08 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 49 месеца
 • Подписан договор на 07.11.2019 г.
 • „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа“
 • Стойност на договора за строителство: 27 470 887,19 лева без ДДС
 • Срок за изпълнение: 36 месеца
 • Подписан договор на 30.09.2019 г.
 • „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“
 • Стойност на договора за строителство: 184 999 094, 47 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 48 месеца
 • Подписан договор на 03.10.2019 г.
 • Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин –Костенец е на обща стойност 1 024 330 000 лв. без ДДС.
 • Подписан е договор за строителство за железопътен участък Елин Пелин-Вакарел. Отсечката е ЛОТ 1 от проекта на стойност 498 800 012 лева без ДДС
 • Срок за изпълнение: 72 месеца
 • Подписан договор на 27.11.2019 г.
 • „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене е на обща стойност 7 403 472 лв. без ДДС и включва: пълно обновяване на приемните здания, подобряване на конструктивното състояние на сградите, подмяна на инсталациите в сградите, изпълнение на мероприятия за енергийна ефективност ефективност, внедряване на съвременни информационни и оповестителни системи, облагородяване и озеленяване на околните пространства, изпълнение на мероприятия за безопасна и достъпна среда.

 • Обект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Подуяне“
 • Стойност на договора за строителство: 2 903 166, 23  лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 15 месеца
 • Подписан договор на 25.04.2019 г.
 • Физически напредък – 40%
 • Обект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Искър“
 • Стойност на договора за строителство: 1 212 239,00 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 12 месеца
 • Подписан на 25.04.2019 г.
 • Физически напредък – 20%
 • Обект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Казичене“
 • Стойност на договора за строителство: 1 115 653, 37 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 12 месеца
 • Подписан на 13.09.2019 г.
 • „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат е на стойност 4 142 125,00 лв. без ДДС и включва пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на всички европейски изисквания за енергийната ефективност, техническа безопасност и достъпна среда. Стойност на договора за строителство: 4 142 125,00 лв. без ДДС

 • Срок за изпълнение: 24 месеца
 • Подписан договор за изпълнение на 25.01.2019 г.
 • Физически напредък – 30%
 • „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойността на проекта е 16 519 338,66 без ДДС

 • Обект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“
 • Стойност на договора за строителство: 9 726 944, 27 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 24 месеца
 • Стартиран на 29.11.2019 г.
 • Към настоящия момент се изпълнява техническо проектиране, като церемония по „първа копка“ на обекта се планира да бъде проведена април месец 2020 г.
 • Обект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора“

Индикативната стойност за изпълнение на обекта е 3 151 502,16 лв. без ДДС. Предстои повторно обявяване на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител.

В настоящия програмен период с осигурено европейско финансиране е изграждането на осигурителна техника в участъка Русе – Каспичан на стойност 42 млн. лв,  като за посочения участък процедурите за строителство на железния път вече са стартирали.  На етап проектиране е модернизацията на жп възли Горна Оряховица, Русе, Варна, диспечерско управление в Горна Оряховица и модернизация на жп линията от Мездра до Горна Оряховица.

 1. МСЕ / Механизъм за свързване на Европа/
 • „Модернизация на жп участък Костенец-Септември“
 • Стойност на договора за строителство: 379 989 739,23 лв. без ДДС
 • Срок за изпълнение: 60 месеца
 • Подписан на 12.08.2019 г.
ЖП транспорт

Оферта от БДЖ: Работите при нас 5 г., не плащате такса във вуз

„Булгартрансгаз“, „Български пощи“, „Винпром АД“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Националната електрическа компания, „Джи Пи Груп“, „Аджибадем Сити клиник“, БДЖ, „Монтюпе“ и т.н. – това са само част от 146-те […]