Приказки за БДЖ

Приказка 1
В канцеларията на локомотивен наряд в едно депо влязъл един от мускетарите, свалил шапка, поклонил се галантно и поздравил любезно:
– Добър ден! Ние сме тримата мускетари.
– Е как ще сте трима, като си сам! – отвърнал учудено началникът на наряда.
– Ами, не достигаме, няма хора – казал мускетарят.

Приказка 2
Вълкът срещнал Червената шапчица в гората и й казал така:
– Здравей, Червена шапчице! – и продължил – Виж, предполагам, отиваш на гости при баба си, но така или иначе, аз днес няма да заплашвам и да ям никого, защото съм много изморен, понеже системно ме пишат на работа без достатъчно почивка и вече няма да се явявам.
Момиченцето продължило натъжено и разстроено, че приказката не върви по разписание и когато стигнало до къщата на баба си, от там излязъл един ловец със светоотразителна жилетка от горската инфраструктура, като пред смаяният поглед на Червената шапчица казал:
– Върви си по-добре, тъй като баба ти я няма и къщата е празна.
– А защо я няма баба, къде е?! – попитало едва ли не през сълзи момичето.
– Днес по график трябваше да почива, но й се обадиха да се яви извънредно на работа и затова я няма – отвърнал ловецът.

Приказка 3
Когато сърничката срещнала зайченцето бяло, за да си играят в близката горичката, тя с почуда установила, че то е станало черно. Тогава го попитала:
– Зайче, защо си почерняло?!
А то отговорило:
– В едно депо ме накараха да извърша ЕП на локомотив, въпреки че не беше мое задължение, ама нали все няма хора… Заврях се в омасления и наводнен канал, над който беше машината, гледах й механичната част, маслото в редукторите, сетне се качих в мръсното машинно отделение, проверих маслата в компресорите и пр., и т. н. Накрая отидох и на покрива, където за капак, без да искам обрах малко грес и масло от пантографите. Та, заради всичко това станах черно.
– А като се стъмни как ще се прибираш? – попитала още сърничката и продължила – Малката светулка ли ще ти свети?
– А, не знам как ще ми свети – отвърнало зайчето – последния път крушката на прожектора й беше изгоряла и нямаше нова.

Приказка 4
В една гара пристигнал пътнически влак и докато едни пътници слизали от вагоните, а други се качвали, по вратата на кабината на електрическия локомотив почукал инспектор по безопасността на движението. Локомотивната бригада му отворила и още преди да успее да се легитимира и да поиска да се качи при тях, за да ги провери, при вида на бригадата инспекторът изгубил ума и дума. В кабината нямало столове и двамата машинисти стояли изправени. Машинистът първо лице бил висок, слаб и сух, с прошарени коса, доколкото я имал, както и с умерено дълга брада, особено под брадичката. На главата бил с диелектрична каска, подобно на рицарски шлем, а в едната си ръка държал една от заземителните щанги, подобно на рицарска пика която поради дължината си, наполовина стърчала извън кабината през отворения прозорец на другата врата. Помощник-машиниста бил набит на височина и леко пълен човек с полубрадясало лице и носил дисаги.
– Кои сте вие, бе, защо сте прави и нямате столове?! – попитал като зашеметен безопасният.
Двамата отговорили:
– Ние сме Дон Кихот и Санчо Панса – Машинистът на печалната железница и неговия инвентароносец. Няма столове, защото така приехме локомотива в депо, счупени били и нямало резервни.

 

Автор: Пирго Н.К.

Материалът е публикуван със Фейсбук групата „За защита на професионалистите от БДЖ и НКЖИ“

Автомобилен транспорт

Виа Карпатия или как се защитава национален интерес

Пред няколко дни публикувахме информация за официалната подкрепа, която коридорът „Виа Карпатия“ получи от всички страни, през които той преминава, включително и България. Особеното при него е, че той свързва […]

Автомобилен транспорт

Бизнесът със стари коли рухна

Много от търговците на употребявани автомобили са пред фалит, след като от началото на годината бизнесът с вноса на стари коли още повече зацикли. С 9,2 процента са намалели регистрациите в […]