Промениха договорите за концесия на пристанище Бургас

Правителството прие отправеното от концесионера „БМФ Порт Бургас” ЕАД мотивирано предложение за изменение на договорите за предоставяне на концесия върху „Пристанищен терминал Бургас изток-2” и „Пристанищен терминал Бургас-запад“.

И двата терминала са част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

Решението е свързано с промяна на статута на активи, разположени на територията на пристанищния терминал, от публична държавна собственост в частна държавна собственост.

Нарастващия товарооборот от насипни и наливни товари и транспортирането им с железопътни транспортни средства (вагони, цистерни), изискват увеличаване на оперативните коловози в терминал „Бургас Изток-2“. Предложението на концесионера е да бъде премахната, намиращата се сграда на терена и да се изградят коловози.

На терминал „Бургас – запад“ ще бъдат премахнати сгради. Така ще се оптимизира и значително ще се подобри логистиката на складиране на приеманите за обработка товари, като се увеличат откритите складови площи на терминала.

Според правителството, приетите решения ще помогнат да се постигне функционалност, ефективност и сигурност при управлението и експлоатацията на обектите на концесията.

ЖП транспорт

“Търпимост” за мостове, тунели и за още много инфраструктура, изградена без проект и разрешение за строеж

юни 1, 2023

Ако предложеният законопроект бъде приет от депутатите в този вид, тези строежи няма да подлежат на премахване и забрана за ползване Правна възможност за статут “търпимост” за мостове, тунели, надлези […]

ЖП транспорт

НКЖИ ще подпомогне гимназията в Куклен, Пловдивска област за обучение в направление железопътен транспорт

май 31, 2023

Фирми от Тракия икономическа зона (ТИЗ) ще подпомогнат четири училища в Пловдивска област, за да се превърнат в модерни професионални гимназии. Това стана ясно по време на форум “Бизнесът и […]