Работна среща с Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA)

На 22 юли 2020г. се проведе работна среща на ректора на ВТУ „Т. Каблешков“ проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова с д-р Людмил Иванов, председател на Управителния съвет на Асоциация по
железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA). Срещата бе по инициатива на проф. д-р инж. Емилия Димитрова, р-л катедра “Съобщителна и осигурителна техника и системи”.

На работната среща бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между ВТУ и асоциацията чрез реализирането на бъдещи общи проекти в посока професионалното обучение и развитие на випускниците. Бе договорено по-конкретно партньорство с фирма “Балкантел” ООД, член на Асоциацията. Компанията ще инвестира в образователната и научно-изследователската инфраструктура на ВТУ чрез изграждането на специализирана лаборатория с високотехнологична апаратура, която ще бъде използвана в обучението на студенти и докторанти от специалностите “Комуникационна и осигурителна техника” и “Комуникационна и компютърна техника и ситеми”.

“Балкантел” ООД е водеща инженерингова компания – производител, системен интегратор и изпълнител на мащабни проекти от стратегическо значение за страната в сферата на телекомуникациите, навигацията и железопътната сигнализация.

Източник: vtu.bg

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]