Регламент за създаване на съвместно предприятие „Железопътен транспорт“ на Европа

Регламентът за създаване на съвместно предприятие „Железопътен
транспорт“ на Европа и девет други европейски партньорства, които
ще ускорят зеления и цифровия преход, влезе в сила на 30 ноември
2021 г. В допълнение към ЕС новото партньорство ще се състои от
допълнителни 25 членове-основатели — от индустрията за
железопътни доставки, железопътната оперативна общност,
управителите на инфраструктура и научните изследвания. Те ще
приключат членството си, като подпишат писмото за поети
задължения през следващите дни и ще присъстват на първия
Управителен съвет, планиран за 21 декември 2021 г. Официалното
събитие за започване на новото партньорство ще се проведе в
началото на 2022 г., в рамките на френското председателство на
Европейския съюз.
Съвместното предприятие е създадено в рамките на програмата за
научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и наследява СП
Shift2Rail. „Никога досега не съм виждал толкова много експерти и
висши мениджъри, от Европейската комисия, членовете основатели на

кандидата, сектора, които работят толкова усилено през последните
две години, за постигането на този основен момент. Ангажиментът и
осезаемите резултати, предоставени от членовете на ЕП и други
бенефициери на Shift2Rail, се признават днес при стартирането на
новото партньорство и голямото увеличение на ресурсите, които да
допринесат за осигуряването на устойчива и интелигентна мобилност
и транспорт, където железопътният транспорт е гръбнакът“, заяви
изпълнителният директор на Европа за железопътния транспорт Карло
Боргини.
Съвместното предприятие „Железопътен транспорт“ в Европа, най-
голямата европейска програма за железопътни изследвания и
иновации някога ще реализира дейности на стойност 1,2 милиарда
евро, реализирани от избраните от нея членове-основатели и други
бенефициенти, които ще се присъединят чрез открити покани. Тези
дейности ще бъдат финансирани от съвместното предприятие с
ресурсите, предоставени от програмата „Хоризонт Европа“ на
Европейския съюз, до 600 милиона евро. „Иновациите в областта на
железопътния транспорт трябва да бъдат съвместни, обединявайки
производителите, операторите, цифровите решения и доставчиците на
логистика. Същевременно водещите в световен мащаб в транспорта
по екологизиране откриват важни пазарни възможности. Europe’s Rail е
един от най-обещаващите ни начини да предложим решения за
внедряването на нови технологии на пазара“, заяви европейският
комисар по транспорта Адина Валеан.

Целта на Европейското железопътно СП е да осигури интегрирана
европейска железопътна мрежа с голям капацитет чрез премахване на
пречките пред оперативната съвместимост и осигуряване на решения
за пълна интеграция, обхващаща управлението на трафика,
превозните средства, инфраструктурата и услугите, като се цели по-
бързо усвояване и внедряване на проекти и иновации. Това следва да
използва огромния потенциал за цифровизация и автоматизация за
намаляване на разходите на железопътния транспорт, Увеличаване на
капацитета, и повишаване на нейната гъвкавост и надеждност, и
следва да се основава на солидна референтна функционална система
архитектура, споделена от сектора, в координация с Агенцията на
Европейския съюз за железници, като същевременно се подкрепя
развитието на силна и конкурентоспособна в световен мащаб
европейска железопътна промишленост.

Автомобилен транспорт

Михаил Рангелов, главен редактор на Транспортал: За Украйна ще има план за възстановяване след войната, България задължително трябва да се включи в него

След приключването на войната в Украйна ще има нов план „Маршал“ за възстановяването на разрушенията. Средствата ще бъдат много големи и политиците в България задължително трябва да ни включат в […]

ЖП транспорт

ЕК одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 беше одобрена днес от Европейската комисия. Това е първата голяма инфраструктурна програма за България, която е приета от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е приблизително 1.61 […]

Воден транспорт

Турция вдига петкратно таксите за кораби през Босфора, транспортният министър с остра реакция след сигнал от бизнеса

България има само десет дни за реакция срещу решението на Турция да вдигне петкратно таксите за преминаване през Босфора, коментира пред Транспортал Стоян Новаков, бивш транспортен заместник-министър в правителството на […]