РЖД започна превоз на ремаркета

17 ремаркета бяха натоварени на жп платформи и потеглиха от гара Нефтекамск до гара Усинск, като разстоянието между двете станции е 1828 км.

Ремракетата се транспортират на специални вагони с дълги бази, собственост на АО ФГК, дъщерно дружество на РЖД, като на тях могат да се натоварят превозни средства с дължина до 18,75 м.


На влака има и специални модули за настаняване и превозване на персонала, работещ на ротационен принцип в отдалечени съоръжения в петролната и газовата индустрия.

За клиента и собственик на товара Трейд-СВ това е първият опит за сътрудничеството с железниците. Преди това фирмата е използвала специализиран автомобилен транспорт.

„Този вид превоз дава възможност за доставка на товари до региони, където няма редовна пътна връзка, казва Андрей Романов, генерален директор на фирма Трейд-СВ. – Така не сме зависими от метеорологичните условия – есенно размразяване или снежни преспи и сме уверени, че товарът ще бъде доставен навреме. Сега обсъждаме с АО ФГК да ползваме тази услуга и по други маршрути.“

Източник: https://www.logistika.bg/menu/23/post/27143/RZhD-zapochna-prеvoz-na-rеmarkеta

ЖП транспорт

От Торино до Париж за 3 часа с влак, 3 млн. тира ще изчезнат от пътя (Графика)

03.03.2021 19:42; Виолина Христова, Рим 80104; Френски работници разглеждат карта на проекта за тунела. ЕС финансира 40% от проекта за високоскоростна жп линия между Италия и Франция След 30 години […]