РЖД започна превоз на ремаркета

17 ремаркета бяха натоварени на жп платформи и потеглиха от гара Нефтекамск до гара Усинск, като разстоянието между двете станции е 1828 км.

Ремракетата се транспортират на специални вагони с дълги бази, собственост на АО ФГК, дъщерно дружество на РЖД, като на тях могат да се натоварят превозни средства с дължина до 18,75 м.


На влака има и специални модули за настаняване и превозване на персонала, работещ на ротационен принцип в отдалечени съоръжения в петролната и газовата индустрия.

За клиента и собственик на товара Трейд-СВ това е първият опит за сътрудничеството с железниците. Преди това фирмата е използвала специализиран автомобилен транспорт.

„Този вид превоз дава възможност за доставка на товари до региони, където няма редовна пътна връзка, казва Андрей Романов, генерален директор на фирма Трейд-СВ. – Така не сме зависими от метеорологичните условия – есенно размразяване или снежни преспи и сме уверени, че товарът ще бъде доставен навреме. Сега обсъждаме с АО ФГК да ползваме тази услуга и по други маршрути.“

Източник: https://www.logistika.bg/menu/23/post/27143/RZhD-zapochna-prеvoz-na-rеmarkеta

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]