След Брекзит с EY България

Живеем в исторически времена и десетилетия след създаването на ЕС, сме на път да видим първото отделяне на държава членка – Брекзит. По-малко от месец преди събитието, неяснотите още са много. По тази причина екипът на EY България проведе уебинар на тема: След Brexit.

Основните поставени от лекторите въпроси бяха: кого ще засегне Брекзит и как ще се отрази ситуацията върху движението на стоки – ДДС, митнически процедури и акцизи, както и какви ще са преходните режими по „Закон за Брекзит“.

По отношение на електронната търговия след Брекзит бе обсъдена ситуацията с корпоративния данък и данъците при източника, с движението на хора, облагането и осигуряването на физически лица, с еврофинансирания и държавна помощ, предоставянето на услуги, финансови и застрахователни, както и разрешителните режими за стоки – лекарства и други.

[✕]


Изяснени бяха важни моменти около интелектуалната собственост, приложимото право, взаимното признаване на съдебни решения, и обменът на лични данни след Брекзит.

Гост лектор бе Сали Джоунс, партньор в Trade Strategy & Brexit, EY UK. Джоунс подчерта, че бизнесите от двете страни на Ламанша трябва постоянно да следят ситуацията около преговорите за Брекзит и да се подготвят „в движение“, а не да чакат 1 януари 2021 г., когато влизат в сила новите регулации. Джоунс добави, че ключовите сфери на подготовка са веригата на доставки, документите за търговия и митници, услугите, работната сила и служителите, данъци и финансиране, довори и правно обслужване, IT системи и бази данни, ценова политика, както и особения статут, която ще има Северна Ирландия в този процес.

За търговията със стоки и коствените данъчни ефекти от Брекзит експертна оценка даде Михаил Калапчиев, който отбеляза, че могат да се търсят облекчения в няколко посоки – намаляване и премахване на мита, тарифни мерки и квоти за стоки, повишено митническо и административно сътрудничество за намаляване на административните спънки.

Преговаря се за взаимно признаване и сходни критерии за професионалните квалификации, държавната помощ, конкуренцията, транспортните регулации, лицензите и т.н. При Брекзит без сделка търговията със стоки ще се осъществява по правилата на Световната търговска организация, допълни експертът. Стана ясно, че при внос и износ на стоки на цена под 150 евро (135 паунда) ще се прилагат специални правила.

Екатерина Тархова, главен експерт Дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите представи основните последствия за ДДС при Брекзит. При вноса ще се прилагат ставки, ще има дължим данък при внос или отложено плащане, както и данъчна основа. При износ ще се изисква предварителна декларация за заминаване и удостоверение за напускане. Спрямо българския закон за ЗДДС след 1 януари Великобритания ще се третира като трета страна. Северна Ирландия остава в данъчната система на ЕС и възстановяването на ДДС за доставени стоки ще е по правилата за държава от ЕС.

Виктор Борисов засегна момента с корпоративното облагане и данъците. В тази посока се очакват промени в отношенията между компания-майка и и дъщерно дружество, корпоративните преобразования и ценообразуването. Ще се наложи да се приложат инструменти като преподписване на клиентски договори, отваряне на нови фронт офиси за клиенти, и релокация на функции и екипи.

Източник: С. Камиони

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]