Спря изграждането на жп линията от Северна Македония до България

Строежът на железопътната линия Куманово-Беляковце е спрян по искане на германския изпълнител „Vibe“, информират от ЈП ЖРСМ Инфраструктура. Северна Македония ще трябва да търси нов изпълнител, който да завърши първата фаза на проекта за железопътна връзка с България, както и да подготви нова техническа документация за железопътния участък с дължина 30,8 км.

От ЈП ЖРСМ Инфраструктура заявиха, че изпълнителят им е представил уведомление за прекратяване на договора 29.05.2020 г, с което официално е спряно строителството на железопътната линия, а подизпълнителите изтеглят механизацията и материалите от строителните площадки.

Строителните работници, които наскоро са работили по изграждането на железопътната линия Куманово-Беляковце, казаха вчера в няколко медии, че строителството на първата фаза на проекта за железопътна връзка с България е спряно. Те се оплакват, че два месеца не са им плащани и са останали без здравно осигуряване, въпреки че договорите им за работа изтичат в края на август.

ЈП ЖРСМ Инфраструктура твърдят, че при това развитие на събитията и решението на изпълнителя да прекрати договора, ЈП ЖРСМ Инфраструктура в сътрудничество с правителството ще предприеме „всички необходими законови действия за защита на техните права“. От публичното дружество твърдят, че германската компания „Vibe“ е трябвало до септември 2017 г. да завърши строителството на железопътната линия от Куманово до Беляковце. Поради проблеми при строителството срокът на договора е удължен до 20 февруари 2020 г.

ЈП ЖРСМ Инфраструктура твърди, че изпълнителят е успял да реализира само 54% ​​от общия обем на строителните работи.

Строителството на железопътната линия Куманово-Беляковце започна през март 2014 г., с първоначално обещание от тогавашното правителство проектът да бъде завършен до две години. Междувременно пускането в експлоатация на железопътната линия Куманово-Беляковце се отлага няколко пъти. Немската компания Vibe все още не е направила публично изявление, в което да обяви причините за решението за прекратяване на договора за изграждане на железопътния участък.

Железопътната линия Куманово-Беляковце е изключително важна за Куманово, тъй като с нейното изграждане ще бъдат направена нова жп гара и паркинги в няколко населени места, което ще осигури на жителите на Куманово по-достъпен пътнически жп транспорт до Скопие.

Изт: meta.mk

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]