Среща на ръководителите на национални сдружения в жп транспорта

На 02.07.2021 г. в град Елена се проведе среща на национални сдружения с основна дейност, насочена към развитието на железопътния транспорт и в частност железопътната инфраструктура. Срещата бе на ниво управителни съвети на Национално сдружение-общество на инженерите по железен път (НСОИЖП) с председател инж. Иво Янакиев, Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия (RASTIA), представлявана от председателя д-р Людмил Иванов и председател на Съвета на браншовите организации към БТПП, Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС), представлявана от зам. председателя инж. Илия Илиев.

На срещата бе проведена дискусия относно възможностите за развитието на интегриран регионален транспорт в Северен централен район по планиране в Република България с участието на кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев, зам. кмета Йордан Димитров и гл. архитект Красимир Попов.

Предвижда се възстановяване на железопътната линия от гара Елена до гара Горна Оряховица и закупуване на автономни електрически мотриси, придружени с изграждане на зарядни станции. Инициативата предвижда качествено нова услуга, която да осигури пътуване от врата до врата при използване на един билет.

Бяха разгледани възможности за финансиране и експлоатация на железопътната инфраструктура и превозните средства, като се създаде сдружение с  участието на държавата, общини и частни компании.

Проектът ще даде възможност за развитие на екологичен обществен транспорт, както в Северен централен район, така и ще даде пример за развитие на интегриран регионален транспорт на територията на страната.

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/broi-128-2383.html

Автомобилен транспорт

Зелената сделка ще повиши цената на бензина

Предстоящата Зелена сделка и предложението за нови минимални нива на акциза, които Европейската комисия се кани да приеме, ще доведат до това до година и половина – две цените на […]

ЖП транспорт

30 млрд. евро за инфраструктурни проекти, свързващи регионите на ЕС

През изминалата седмица Европейският парламент прие актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“ и отпусна още средства за транспортни, цифрови и енергийни проекти за периода 2021—2027 г. Актуализираната програма „Механизъм […]