С бланки на близо 50 години БДЖ Пътнически превози издава билети през 2019 година

След десетилетие, преминало в модернизация на билетоиздаващата система БДЖ Пътнически превози стигна до положението да издава билети на бланки от 70-те години и да проверява билетите, дупчейки ги с химикал.

Билети с 50 годишни бланки се издават във влака Перник – София за пътниците, неуспели да си купят билет от новата оптимизирана система за издаване на билети.

Съвременната система за издаване на билети се внедрява повече от година. Всички пътници очакват с нетърпение нейното въвеждане в пълна сила. До момента (месец март 2019 година) се забелязва единствено подмяна на техника, тоест се преминава от компютри работещи на DOS с такива работещи на Windows, носителя си остава същия хартиен билет, макар и с малко по – различна форма. В момента няма опция за нормално закупуване на билет, задължително пътникът трябва да се реди понякога на безкрайни опашки за да се сдобие с билет. Ако той не успее и не е отишъл половин час преди заминаването на влака на гарата рискува да бъде глобен за това, че персоналът на гарата не е успял на време да му издаде билет. Така наречената нова система не се използва все още пълноценно и не води до икономии на средства за оператора, да не говорим за удобство на пътниците. Билетът има QR код, но кондукторите не разполагат с PDA устройства за да ги проверяват чрез сканиране, а все още използват първични средства за да заверят и проверят билета. Персоналът за издаване на билети в гарите е между 500 и 700 души, с тези високи разходи за служители БДЖ Пътнически превози не може да си позволи съществени средства за модернизации и върви към „просперитет“ и не спира да „печели“ клиенти.

Необходимите мерки за подобряване комфорта на пътниците от гледна точка издаване на билети трябва да се насочат към даване на възможности за алтернативни начини за закупуване на превозни документи. Начините могат да бъдат посредством машини монтирани на пероните или чакалните на гарите, през интернет сайта на превозвача, мобилен телефон посредством мобилно приложение, от началник влака посредством PDA устройство или други алтернативи. За пътниците пътуващи по направленията в радиус оа 50 км. около София трябва да се въведе комбиниран билет, който да важи за влак и за градския транспорт на столицата. Вариант е и използването на билет за градски транспорт и съществуващите карти за градски транспорт в превозните средства на БДЖ Пътнически превози на територията на общината по примера на Метрополитен.

При не предприемане на тези мерки отливът на клиенти за БДЖ Пътнически превози ще продължи !

Източник: Transportal.bg

ЖП транспорт

ВТУ „Т. Каблешков“ откри новата учебна година с иновативна лаборатория

На 14.09.2020г., в рамките на тържеството по случай откриването на новата академична учебна година, във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ бе официално открита специализирана лаборатория по “Технически средства за управление […]

ЖП транспорт

Освобождават жп операторите от инфраструктурни такси

Представителите на държавите членки в Съвета се споразумяха за мандат във връзка с предложението за даване на възможност на страните да подпомогнат сектора чрез освобождаване на железопътните дружества от определени инфраструктурни такси. Същевременно […]