С решение на Министерски съвет НКЖИ получи възможност да изпълни инвестиционната си програма

НКЖИ остава без задължения след гласуваното днес постановление на МС за погасяване на дълг в размер на 208 млн лв.

Средствата, които ще се спестят от вноските по дълга, ще бъдат насочени към изпълнение на одобрената Стратегия за експлоатация, поддържане и модернизиране на железопътната инфраструктура. Основната дейност на предприятието е свързана с гарантиране и повишаване на безопасността на железопътния транспорт, увеличение на скоростта на движение на влаковете, модернизиране на съоръженията на осигурителната техника, телекомуникациите и контактната мрежа, както и поддръжка и рехабилитация на жп гари.

Приетото днес решение дава възможност на компанията да реализира заложените в Стратегията цели в предвидените срокове. Ще бъдат възможни инвестиции за придобиване на  специализирана механизация от ново поколение, изграждане на оптична мрежа и съвременни технологични тягови подстанции. Компанията ще бъде в състояние да съфинансира европейски проекти в настоящия програмен период.

ЖП транспорт

БДЖ подписали договор за милиони, по който АОП е дала негативно становище

Редица нарушения са установени от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по т. нар. проект „Сокол“, при който БДЖ възложи ремонта на 15 стари вагона срещу 26,7 милиона лева […]

ЖП транспорт

Поскъпването на жп пътя

Цените за ползване на железопътната инфраструктура са се увеличили от февруари тази година със 7-8% Третото управление на ГЕРБ в транспорта ще бъде запомнено с масовото увеличаване на таксите по […]