С решение на Министерски съвет НКЖИ получи възможност да изпълни инвестиционната си програма

НКЖИ остава без задължения след гласуваното днес постановление на МС за погасяване на дълг в размер на 208 млн лв.

Средствата, които ще се спестят от вноските по дълга, ще бъдат насочени към изпълнение на одобрената Стратегия за експлоатация, поддържане и модернизиране на железопътната инфраструктура. Основната дейност на предприятието е свързана с гарантиране и повишаване на безопасността на железопътния транспорт, увеличение на скоростта на движение на влаковете, модернизиране на съоръженията на осигурителната техника, телекомуникациите и контактната мрежа, както и поддръжка и рехабилитация на жп гари.

Приетото днес решение дава възможност на компанията да реализира заложените в Стратегията цели в предвидените срокове. Ще бъдат възможни инвестиции за придобиване на  специализирана механизация от ново поколение, изграждане на оптична мрежа и съвременни технологични тягови подстанции. Компанията ще бъде в състояние да съфинансира европейски проекти в настоящия програмен период.

ЖП транспорт

От Торино до Париж за 3 часа с влак, 3 млн. тира ще изчезнат от пътя (Графика)

03.03.2021 19:42; Виолина Христова, Рим 80104; Френски работници разглеждат карта на проекта за тунела. ЕС финансира 40% от проекта за високоскоростна жп линия между Италия и Франция След 30 години […]