Технически решения за подобряване на пътното дело в България

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА

ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ към КСБ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

с подкрепата на: ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“, УАСГ и АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОРГАНИЗИРАТ „КРЪГЛА МАСА“ НА ТЕМА: „ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ“

1. Оразмерителни товари на автомобилите – доклад от инж.Ясен Ишев

2. Интеграли и полуинтегрални мостове – нормативна база – доклад от доц. д-р инж. Иван Якимов

3. Бетонови предпазни системи тип „Ню джърси“ – доклад от инж. Владимир Жиянски председател на с-я „Транспортно строителство“ към НКСВ

Място на провеждане: София, ул. Г. С. Раковски“ № 108 НДНТ, ет. 2, зала 1 Дата на провеждане: 10.06.2022 г. от 10 часа За контакти: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, НТС по транспорта, тел./факс + 359/2/987 23 71, 0885 637 305; е- mail: nts.sofia@abv.bg Т.Пазийска, Ясен Ишев

Воден транспорт

Ивайло Гавраилов е новият изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД

Ивайло Гавраилов, досегашен изпълнителен директор на държавния „Български морски квалификационен център“ ЕАД, поема управлението като изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД, установи справка на Maritime.bg в подадените за вписване в […]

Автомобилен транспорт

DNV прогнозира 70% зелен водород през 2050 г.

85 % от световните предложения на водород през 2050 г. ще е са с произход от нисковъглеродни източници, в това число 25,5 % от електролиза на база на мрежова електроенергия, […]

Воден транспорт

Фонд „Три морета“ купи дял от Пристанище „Бургас“ на Домусчиеви

Инвестиционният фонд на инициативата „Три морета“ е купил значителен дял в „БМФ Порт Бургас“ от фирмата на братя Домусчиеви „Адванс Пропъртис“, съобщиха и от фонда, и от продавача в понеделник. […]