Технически решения за подобряване на пътното дело в България

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА

ФОРУМ ЗА БАЛКАНСКИ ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ към КСБ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

с подкрепата на: ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“, УАСГ и АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОРГАНИЗИРАТ „КРЪГЛА МАСА“ НА ТЕМА: „ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ“

1. Оразмерителни товари на автомобилите – доклад от инж.Ясен Ишев

2. Интеграли и полуинтегрални мостове – нормативна база – доклад от доц. д-р инж. Иван Якимов

3. Бетонови предпазни системи тип „Ню джърси“ – доклад от инж. Владимир Жиянски председател на с-я „Транспортно строителство“ към НКСВ

Място на провеждане: София, ул. Г. С. Раковски“ № 108 НДНТ, ет. 2, зала 1 Дата на провеждане: 10.06.2022 г. от 10 часа За контакти: София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, НТС по транспорта, тел./факс + 359/2/987 23 71, 0885 637 305; е- mail: nts.sofia@abv.bg Т.Пазийска, Ясен Ишев

ЖП транспорт

Журналист от „Гардиън“ се качи в нощния влак Истанбул-София и остана без думи

ноември 27, 2022

Нощният влак от Истанбул до София е сред номинираните за „Най-добро пътешествие“ за 2023 г. в класацията на платформата за пътуване Lonely Planet. Нощната линия беше подновена през април тази […]

Автомобилен транспорт

Учени: Проектът за удълбочаване на Варненското езеро застрашава сериозно Аспаруховия мост

ноември 26, 2022

Проектът за удълбочаване на Варненското езеро е изготвен без да се обследва влиянието върху Аспаруховия мост и застрашава сериозно неговата цялост, алармираха учени по време на презентация пред студенти и […]

ЖП транспорт

Проф. Симеон Ананиев: Интегриран билет за БДЖ е като от феодален строй да преминем в капитализъм

ноември 26, 2022

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ не успява да усвоява средствата не само от европейски програми, но дори и от капиталовите трансфери от държавата, като причини за това са желанието да се […]