Тръгна процедурата по ОВОС на жп магистралата София – Северна Македония

Оценява се въздействието на няколко варианта за преминаване на трасето, което ще е изцяло ново и с проектна скорост до 160 км/ч

Започнала е процедурата за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за модернизацията на жп линията от София през Кюстендил до Северна Македония, вижда се от съобщение, публикувано на сайтовете на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Община Кюстендил.

Предвижда се строителството на изцяло нова жп магистрала с проектна скорост до 160 км/ч, като са предвидени няколко варианта за преминаване през Конявската планина и на територията на община Кюстендил. Предпроектните проучвания и идейният проект са осъществени от ДЗЗД „Евротранспроект – Траснгео“, в което влизат компаниите „Евротранспроект“ и „Трансгео“.

Жп линията е част от паневропейския коридор №8, който свърза адриатическото крайбрежие с Черно море през Албания, Северна Македония и България. Коридорът осъществява връзка и с пристанищата в Бари и Бриндизи в Италия чрез морски транспорт. Той е замислен още в края на XIX – началото на ХХ век, но още не е осъществен заради двете войни, Желязната завеса и изолацията на страните от региона след 1944 г., липсата на финансиране след демократичните промени, липсата на синхронизация на правителствата в региона за значимите проекти.

В меморандума, който министрите на транспорта на България и Северна Македония подписаха през 2017 г., се предвижда до 2025 г. Македония да изгради липсващия участък от граничното градче Крива паланка до Деве баир, където минава границата с България, а България до 2027 г. да е готова с модернизацията на отсечката от София до Гюешево и Деве баир. За преминаването на границата ще се ползва съществуващият тунел, чието строителство е започнало още в началото на ХХ век.

Предстои обаче България да намери финансиране за изграждането на отсечката, след като уточни варианта на преминаване и направи нужните проекти. Вероятно ще се търсят европейски средства – било по кохезионните програми, или по други механизми, финансиращи транспортната инфраструктура.

Варианти за строителство

Идейният проект за преминаване на новото трасе предвижда два основни варианта и един подвариант. Всичките минават източно от съществуващото трасе, като пресичат Колошкия дял на Конявската планина след Радомир. След Кюстендил вариантите за преминаване са в близост до сега съществуващата жп линия край р. Бистрица или южно от Лисец, край селата Вратца, Гърляно и Раненци към Гюешево.

Който и от вариантите за строителство да бъде избран, жп трасето преминава през две защитени зони по местообитанията – Конявска планина и Кършалево, които са обявени по директивата за хабитатите, както и в близост до защитените територии в местност Янкьовец, където има находище на див божур и вековна дъбова гора.

По цялото трасе обаче се знае, че има висока наситеност с обекти на културното наследство, т.е. археология, което може да забави строителството заради допълнителни проучвания и консервационни дейности.

Все пак не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Ще се строят обаче доста тунели, без значение кой вариант за преминаване на жп линията ще се избере финално, както и нови гари – разменни и пътнически. Връзката между новото трасе и съществуващото при Кюстендил ще се осъществява от новата гара Бистрица – ключова във всички изследвани варианти.

Преминаване на трасето

За участъка от Радомир до Кюстендил (новата гара Бистрица) се предвижда изграждане на еднопътна електрифицирана жп линия с проектна скорост 160 км/ч. От Радомир до гара Александър Димитров линията ще се движи по съществуващото трасе. Съществуващата гара Александър Димитров се посочва, че не подлежи на корекция, поради което ще бъде изградена нова.

След това жп линията ще преминава западно от с. Извор през Колошкия дял на Конявската планина. Там се пресича и първата защитена зона – Конявска планина. Предвидено е изграждане на гара Углярци край едноименното село, след което трасето се насочва към с. Горна Козница и с. Таваличаво, с. Горна Гращица и с. Коняво, пресича р. Струма и достига до новата гара Бистрица. Новите гари по този вариант на жп магистралата са Александър Димитров, Углярци, Таваличаво и Бистрица – последната ще е между селата Ябълково, Копиловци и Скриняно, която ще свързва трасето със съществуващата жп линия към Кюстендил.

За този вариант се предвижда изграждането на 13 моста и виадукта и 3 тунела, най-дългият от които ще е почти 4,5 км.

За същото трасе има втори вариант на преминаване, като следва съществуващата жп линия до радомирското с. Прибой (преди сегашната гара Александър Димитров), заобикаля с. извор от изток-юг. И при този вариант ще се строи нова гара Александър Димитров, както и останалите гари при първия вариант. Мостовете и виадуктите в този случай ще са 16, а тунелите са 4, като най-дългият е почти 4 км. Единствената разлика е липсата на пресичане с главни пътища.

За втория подучастък – от гара Бистрица край Кюстендил до Гюешево и македонската граница, също има две предложения за преминаване. Едното предвижда насочване на трасето към с. Скриняно и навлизане в дефилето на р. Бистрица, като гравитира около речното корито. Предвидено е изграждане на нова гара Церовица. Оттам линията продължава към Кутугерци, откъдето минава и сегашното трасе, западно от Долно село, източно от Преколница към Гюешево и тунела на границата.

При този вариант мостовете и виадуктите ще са 23, а тунелите – 9, като най-дългият от тях ще е 676 м.

Този вариант има и модификация с излизане на жп линията при с. Раненци след Церовица и Долна Махала. При него тунелите са 6, като най-дългото съоръжение е 220 м.

Другият вариант за този участък е от гара Бистрица линията се насочва южно от с. Николичевци, северно от Соволяно и достига с. Горна Брестница, където се строи разменна гара. След това трасето продължава към селата Гърляно и Раненци със строителство на спирка Раненци и продължава към Гюешево и границата. При този вариант мостовете и виадуктите ще са 11, а тунелите – 7, като най-дългият ще е почти 3,3 км.

Изт: investor.bg

Автомобилен транспорт

Уволненият шеф на ”Автомагистрали” отказва да напусне поста си

Нямаме никакво намерение да напуснем постовете си в управителния съвет на ”Автомагистрали” ЕАД. Това заяви пред ”24 часа”, една от близките медии на ГЕРБ, изпълнителният директор на държавното дружество инж. […]