1,9 млрд. евро по ОП „Транспорт и инфраструктура“ за 2014-2020г.

Правителството прие проекта на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. като основа за преговори с Европейската комисия.
Оперативната програма е многогодишен документ за планиране на инвестициите за развитие на транспортната инфраструктура на България със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
Общият й бюджет е 1 896 835 292 евро.
 
През програмния период ще бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на "тесни места" в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт и т. н.
Посредством ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" ще бъде осигурена приемственост и логична последователност на инвестициите от програмен период 2007-2013 г. с оглед завършване на приоритетните направления, в които вече се инвестира.
 
Идентифицирани са следните приоритетни оси и проекти:
1. "Развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" с приоритетни проекти:
• Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2;
• Възстановяване на проектните параметри на ж.п. линията Русе-Варна;
•  Модернизация на железопътната линия Карнобат-Синдел;
• Модернизация на железопътен участък София-Септември (приоритетна отсечка Септември-Елин Пелин).
 
2. "Развитие на пътната инфраструктура по "основната" Трансевропейска транспортна мрежа" с приоритетни проекти:
• АМ "Струма", лот 3 Благоевград-Сандански (проектът е от първостепенно значение);
• АМ "Калотина-София" (участък: Калотина-Храбърско);
• скоростен път Видин-Монтана и път Е-79 Мездра-Ботевград;
• АМ "Хемус" (участък до ІІ 35 пътен възел Плевен-Ловеч);
• Изграждане на тунел под връх "Шипка".
 
3. "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" с приоритетни проекти:
•  Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София (централен участък от театър "София" до ул. "Житница" и бул. "Цар Борис");
• Разширение на втори метродиаметър от метростанция "Джеймс Баучер" до кръстовището на бул. "Черни връх" с бул. "Хенрик Ибсен" и ул. "Сребърна";
• Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране – Русе.
 
4. "Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта" – включва проекти за развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на специализирани плавателни съдове, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация, подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване.
Петата приоритетна ос е "Техническа помощ".
 
Източник: Infrastructure.bg
Въздушен транспорт

Владимир Каролев: Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безмислен

Изборът на борд на директорите на летище „София“ е безсмислен, коментира пред Транспортал икономистът Владимир Каролев. Той бе класиран на трето място в конкурса на Агенцията за публични предприятия. На […]

ЖП транспорт

Правят повторна експертиза на релсите на гарата в Хитрино

Делото за трагедията в Хитрино отново влезе в съда, съобщава Нова телевизия. Апелативният съд във Варна прие да бъде направена повторна експертиза на релсите на гарата. Искането за това беше на защитата […]

Автомобилен транспорт

Въпреки предизвикателствата на 2020 FlixMobility се придържа към зелената си визия

Около 30 милиона FlixBus и FlixTrain пътници в световен мащаб през 2020 Нова хигиенна концепция, 162,000 литра дезинфектант използван на борда на автобусите и влаковете Tенденции в пътуванията през 2020: […]