10 нови електрически локомотива за БДЖ

Официално бе подписан договорът между мениджърския екип на БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон” за доставка на локомотиви модел Siemens Smartron.

Договорът е на стойност 55 544 816,10 лв. без ДДС, като предложената цена за изпълнение на поръчката е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата в размер на 57,5 млн. лв. без ДДС.

Цената включва стойност на локомотивите модел Siemens Smartron, техническа поддръжка и всички необходими резервни части и консумативи за срок от 3 години и 600 хил. км., както и транспорт, застраховка и въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок за поддръжката на локомотивите е увеличен на 36 месеца, както и ще бъде проведено обучение на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ за осигуряване на тяхната дългосрочна поддръжка.

[✕]


„С подписването на този договор БДЖ ще си осигури доставка на нови локомотиви за първи път след 1986-1987 г., каза при подписването министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. – Това е и първата сериозна инвестиция в подновяване на тяговия подвижен състав на дружеството от 15 години, когато в периода 2005-2008 г. бяха доставени мотрисите Siemens.”

Доставката на първия локомотив ще бъде осъществена до края на месец февруари 2021 г., като всичките 10 локомотива ще бъдат в депата на националния железопътен превозвач до края на месец май 2021 г.

Източник: logistica.bg