15 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЖП ПРЕЛЕЗИТЕ

„Релсите са за влаковете“ е мотото на Международния ден за безопасно преминаване през железопътните прелези (ILCAD) за 2023 г., а вниманието е насочено към шофьорите на тежкотоварни и селскостопански машини.

Инцидентите с дълги и тежки превозни средства, могат да доведат до значителни щети по железопътната инфраструктура и подвижния състав, до жертви във влака (пътници, персонал), посттравматични ефекти върху машинистите, значителни закъснения на движението и свързаните с това разходи. Преминаването през железопътни прелези е безопасно, стига участниците да спазват пътните знаци и сигнализацията.

Освен неправомерното преминаване през прелезите от професионални водачи, някои хора поемат рискове като вървят пеша по релсите, правят туристически разходки или шофират в близост до тях, използват преки пътища през гарите или през открити линии, използват железопътни тунели или мостове.

Навлизането в опасни зони може да доведе до сериозни наранявания или смърт – при снимане на селфита на релсите, рисуване на графити, влизане в железопътни депа, катерене върху товарни или пътнически вагони.

Железопътният транспорт остава най-безопасният вид наземен транспорт. С основание пътниците, ползващи железопътен транспорт, могат да очакват да достигнат безопасно до местоназначението си. За съжаление обаче, тревожно висок остава броят произшествия и смъртни случаи, свързани с преминаване на железопътни прелези. Има голям напредък по въпроса, но Годишният доклад за безопасността за 2022 г. на Международния съюз на железниците (UIC) представя мрачна статистика. Базата данни по отношение на безопасността на UIC събира статистически данни за безопасността на железопътния транспорт от над 30 държави. Според данните през 2021 г. повече от една четвърт (27%) от всички значими железопътни произшествия и почти една трета (32%) от всички смъртни случаи при инциденти са се случили на железопътни прелези. Това са 276 смъртни случая на прелези само за една година. Външни причини (неразрешеното преминаване на жп прелези) са причината за близо 80% от произшествията,  96% от всички смъртни случаи и 86% от тежките наранявания. В световен мащаб броят на жертвите е многократно по-голям.      

За петнадесета поредна година НКЖИ се включва в Международния ден за безопасно преминаване през жп прелезите, който се провежда по инициатива на Международния съюз  на железниците (UIC) съвместно с железопътния и автомобилния сектор в повече от 40 страни в света. Първият Международен ден за безопасно преминаване през железопътните прелези беше проведен на 25 юни 2009 г. в 28 страни.

Основната цел на инициативата е да покаже, че инцидентите могат да бъдат избегнати, като се спазват правилата за движение и се ограничи опасното поведение на участниците в движението при преминаване през жп прелезите и пространството  около тях.

Разгънатата дължина на железопътната мрежа на Република България е 6 446 км. На територията на страната има 752 прелеза, стопанисвани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

По своята съоръженост железопътните прелези са:

  • 257 бр. автоматични прелезни устройства със сигнализация (звукова и светлинна),
  • 143 бр. автоматични прелезни устройства с автоматични бариери,
  • 121 бр. автоматични прелезни устройства с електрически бариери,
  • 76 бр. съоръжени с ръчно управляеми бариери,
  • 155 бр. железопътни прелези са сигнализирани с пътни знаци съгласно Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата и Наредба №4 за железопътните прелези.

При изпълнението на проектите за модернизация с европейско финансиране се избягва пресичането на едно ниво на железен и шосеен път чрез изграждането на надлези и подлези.

Независимо от монтираните системи за видео наблюдение на 52 броя прелези и активното участие на НКЖИ с различни кампании през годините, от началото на 2023 г. до 13 юни 2023 г. са се случили 12 произшествия на жп прелези, причинени от нарушаване на правилата за безопасност от водачите на пътни превозни средства.

ГодинаБрой произшествия на жп. прелезиУбитиРанениОбщо пострадали
200927415
2010167916
20112251116
20123671522
20133141317
20141961218
2015202911
2016174610
20172351015
2018234711
2019273811
2020216814
202125459
2022227613
до 13.06.2023 г.12224

Допълнителна информация:

  • Според Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) през последните години средно шест смъртни случая седмично и още шест тежки наранявания на седмица се случват на железопътните прелези в ЕС.

Общият брой смъртни случаи, с изключение на самоубийствата, е намалял значително през последните години.

През 2021 г. средно по шест самоубийства са регистрирани всеки ден на железопътни линии на ЕС, което прави общо 2234 през 2021 г. (Обобщаващ доклад за безопасността на ERA за 2023 г.).

Те представляват 77% от всички смъртни случаи в железопътния транспорт и, заедно със смъртните случаи при неразрешено преминаване на хора, представляват 90% от всички смъртни случаи, настъпили в рамките на железопътната система. Смъртните случаи при неразрешено преминаване отбелязват постоянен спад от 2006 г. насам.

Ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура” призовава водачите на пътни превозни средства да спазват правилата за движение по пътищата. Всяко неспазване на Раздел 12 „Железопътни прелези“ от Закона за движение по пътищата и преминаване при спуснати бариери или звукова и светлинна сигнализации, показващи приближаването на влак към прелеза, е риск за живота на водачите на превозните средства и техните спътници. Инциденти от този род нарушават графика за движение на влаковете, отнемат от личното време на пътниците, ползващи железопътен транспорт, предизвикват значителни икономически загуби за НКЖИ и железопътните оператори и могат да доведат до човешки жертви, които могат да бъдат избегнати. 

Tracks are for trains_ILCAD.jpg
13332821_1687534078166763_2616124384902008482_n.jpg