30 млрд. евро за инфраструктурни проекти, свързващи регионите на ЕС

През изминалата седмица Европейският парламент прие актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“ и отпусна още средства за транспортни, цифрови и енергийни проекти за периода 2021—2027 г.

Актуализираната програма „Механизъм за свързване на Европа“ (МСЕ), договорена между Парламента и Съвета през март, е на стойност от 30 млрд. евро. Тя обхваща периода 2021—2027 г. и ще финансира проекти в областта на транспорта, енергетиката и цифровите технологии, които ще са от полза за целия ЕС. Програмата ще подсигури завършването по график до 2030 г. на основни трансевропейски проекти, като например „Rail Baltica“, инфраструктурата за зареждане с алтернативни горива и разгръщането на 5G покритие за важни транспортни оси.

Евродепутатите успяха да договорят 60% от средствата по МСЕ да са за проекти, които спомагат за постигането на целите на ЕС в областта на климата. Същевременно 15% от средствата по т.нар. „енергийни стълбове“ ще бъдат предназначени за трансгранични проекти за енергия от възобновяеми източници.

Проекти от следващо поколение

МСЕ е структуриран около три стълба, като около 23 млрд. евро са предназначени за транспортни проекти, 5 млрд. евро – за енергийни проекти и 2 млрд. евро – за цифрови проекти. Около 10 млрд. евро, насочени към трансгранични транспортни проекти, ще дойдат от кохезионните фондове и ще помогнат на държавите от ЕС да изградят вече набелязаните като необходими транспортни връзки. 1,4 млрд. евро ще бъдат предназначени за ускоряване на завършването на големи трансгранични железопътни проекти, които ще бъдат подбрани от Комисията на конкурсен принцип.

В цифровия сектор МСЕ ще подкрепя разработването на проекти от общ интерес, като например безопасни и сигурни цифрови мрежи с много голям капацитет и 5G системи, както и цифровизацията на транспортни и енергийни мрежи.

Програмата ще има за цел също така да направи енергийните мрежи оперативно по-съвместими и да гарантира, че финансираните проекти са в съответствие с плановете на ЕС и националните планове в областта на климата и енергетиката.

Ускоряване на транспортните проекти

Парламентът одобри и нови правила за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), договорени със Съвета, които опростяват процедурите за издаване на разрешения за проекти по TEN-T, за да се улесни тяхното завършване. Държавите-членки ще трябва да определят звено за контакт за всеки организатор на проект и да подсигурят, че получаването на разрешение за започване на проект не следва да отнема повече от четири години.

Цитати от изказвания на докладчиците

Докладчикът на комисията по транспорт и туризъм Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния) заяви: „МСЕ ще модернизира транспортните връзки в целия ЕС. Той ще помогне на Европа да се справи с предизвикателствата на сектора, свързани с декарбонизацията, и ще допринесе най-вече за осъществяването на девиза „преход към железопътен транспорт“. Запълването на липсващите връзки също така ще насърчи придвижването на хора и стоки“.

Неговият колега и съдокладчик на комисията по транспорт и туризъм Доминик Рике (Renew, Франция) добави: Постигането на „Зеления пакт“ няма да е възможно, ако не модернизираме инфраструктурата си за предстоящите цифрови и екологични промени. Следващото поколение на Механизма за свързване на Европа стартира в точния момент, за да осигури този преход.“

Докладчикът на комисията по промишленост, изследвания и енергетика Хена Виркунен (ЕНП, Финландия) заяви: „Механизмът за свързване на Европа финансира ключови проекти за трансгранична свързаност и възобновяема енергия между държавите-членки и ще позволи на Европа да направи скок към цифрова и неутрална по отношение на климата икономика. Това е жизненоважно, за да се гарантира, че ще останем конкурентоспособни в бъдеще“.

Следващи стъпки

Актуализираният Механизъм за свързване на Европа ще влезе в сила след публикуването на новите правила в Официален вестник на ЕС. Те ще се прилагат с обратно действие, считано от 1 януари 2021 г. Държавите- членки ще разполагат с две години, за да се подготвят за прилагането на правилата за оптимизирането на TEN-T.

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/broi-146-2400156.html

Автомобилен транспорт

Михаил Рангелов, главен редактор на Транспортал: За Украйна ще има план за възстановяване след войната, България задължително трябва да се включи в него

След приключването на войната в Украйна ще има нов план „Маршал“ за възстановяването на разрушенията. Средствата ще бъдат много големи и политиците в България задължително трябва да ни включат в […]

ЖП транспорт

ЕК одобри Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 беше одобрена днес от Европейската комисия. Това е първата голяма инфраструктурна програма за България, която е приета от Европейската комисия. Бюджетът на програмата е приблизително 1.61 […]

Воден транспорт

Турция вдига петкратно таксите за кораби през Босфора, транспортният министър с остра реакция след сигнал от бизнеса

България има само десет дни за реакция срещу решението на Турция да вдигне петкратно таксите за преминаване през Босфора, коментира пред Транспортал Стоян Новаков, бивш транспортен заместник-министър в правителството на […]