42 млн. лв. ще достигнат инвестициите в поддръжката на железен път през 2022 г.

Основната функция на текущото поддържане на железния път е осигуряване на заложените в графика за движение на влаковете скоростни условия, пропускателна способност и ниво на безопасност. По-големите планирани и вече завършени за 2022 г ремонти са механизирано подновяване на железния път в между гарите Реброво и Своге с дължина 6 500 м.; механизирано подновяване на железния път в между гарите Елисейна и Зверино път № 1 с дължина 5 400 м. и гара Зверино 4 коловоз с дължина 1000 м. ; механизирано подновяване на железния път на гара Карлово 2 коловоз с дължина 700 м. и подновяване на железния път в междугарието Курило – Световрачане  с дължина 4 560 .

Извършен е механизиран среден ремонт на железния път на участъци от железопътната мрежа с обща дължина 31 250 м. Направен е безнаставов релсов път на участъци от железопътната мрежа с обща дължина 16 800 м. Подновени са железопътни стрелки на 6 гари -12 броя, механизирано подбиване на железопътни стрелки е направено на близо 830 броя. Масово се подменят стоманобетонни траверси по участъци от железопътната мрежа, близо 13 000 броя. Механизираното подбиване на железния път обхваща близо 2 450 км.

Общата стойността на направените разходи от  инфраструктурни такси за гарантиране сигурността на превозите и запазване на скоростните условия възлиза на 28 млн. лв. Очакванията са  към края на 2022 година те да са в размер на 42 млн. лв.

До  края на годината се очаква да бъде завършен механизиран среден ремонт на железния път на участъци от железопътната мрежа с обща дължина 3 000 м.; безнаставов релсов път на участъци от железопътната мрежа с обща дължина 1 000 м; подбиване на железния път 150 километра и механизирано подбиване на 45 бр. железопътни стрелки.