6 млн. лева, проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанища Варна и Бургас

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура " обяви поръчка за проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанища Варна и Бургас (SeaPortW). В рамките на поръчката е предвидено изработване на идеен проект на БКС (безжична комуникационна система); изработване на системен проект (архитектура и топология на БКС, комуникационни връзки, захранващи връзки, разположение на оборудването по обекти, радиозони и др.); доставки на материали, инструменти, оборудване и резервни части; текущ ремонт на комуникационни помещения и други. Срокът на поръчката е 2 години. Кандидатите трябва да са изпълнили доставки и услуги с предмет, сходен и/или еднакъв с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът трябва да е оторизиран от производителя (или от официален негов представител) на оферираните оборудване и софтуер; да притежава система за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката, както и да притежава внедрена система за управление на информационната сигурност. Заявления за участие се подават до 28 март 2016 г.

Източник :  www.crossdisplay.bg

ЖП транспорт

Нов блок влак между Китай и Франция

CEVA Logistics стартира експресен влак от Джинхуа (Китай) до Дурж (Франция), за да осигури допълнителен товарен капацитет за спедиторите на фона на безпрецедентно търсене на транспортни и логистични услуги. Пилотният […]

Въздушен транспорт

Товарни дронове ще разнасят пратки в Япония

Платформата за недвижими имоти ESR Cayman заедно с VRCO ще проектира и изгради съоръжение за логистика на безпилотни самолети в дистрибуционния център на компанията Хигаши Огишима, в Токио, Япония. След […]