9 са подадените оферти за модернизацията на жп участък Волуяк-Драгоман

Общо девет са подадените оферти за проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман “, по двете обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк-Петърч“

Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч-Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк-Драгоман“.

Кандидатите, подали документи за участие, по ред на подаване на офертите са:

  1. ДЗЗД РЕЙЛ ГРУП ЗАПАД – за Обособена позиция 2
  2. ОБЕДИНЕНИЕ ВОЛУЯК РЕЙЛ ДЗЗД – за Обособена позиция 1
  3. ДЖЕНГИЗ ИИШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. – за Обособена позиция 2
  4. ВИСТРА ДЗЗД – за Обособена позиция 1
  5. METRORAY INSAAT ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC.A.S. – за Обособена позиция 2
  6. METRORAY INSAAT ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC.A.S. – за Обособена позиция 1
  7. КОЛИН ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД – за Обособен апозиция 2
  8. ТЕРНА С.А – Обособена позиция 2
  9. ТЕРНА С.А – Обособена позиция 1

В обхвата на проекта са включени дейности за изготвяне на технически проекти за модернизация на железопътен участък от гара Волуяк до гара Петърч, както и изграждане и въвеждане в експлоатация на целия участък от гара Волуяк до гара Драгоман, заедно с прилежащата инфраструктура.

Предвижда се проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман“ да бъде съфинансиран с европейски средства. Неговата индикативна стойност е 345 917 408,20 лева без ДДС.

ЖП транспорт

Най-добрите гари в Европа

Железопътният транспорт остава един от най-евтините. А в контекста на пандемията и пътуването на по-къси разстояния е предпочитан пред авиационния, най-малкото поради наличието на повече площ. Consumer Choice Center публикува […]