” АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2014 ”

 

                ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
В БЪЛГАРИЯ   (ФНТС )
            НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА (НТСТ )
                            

 

със съдействието на:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ
СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ БГА „БАЛКАН”

 

ОРГАНИЗИРАТ

” АВИАЦИОНЕН  ФОРУМ – 2014 ” 
 

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

 

10 декември 2014 г.
                                             Летище  София
Терминал 1 / Клуб на ветераните /

 

” АВИАЦИОНЕН ФОРУМ – 2014 ” 
 
П Р О Г Р А М А

Модератор – доц. Диан Гешев –член на УС на НТС по транспорта

Регистрация на участниците –   09.00 –10.00  ч.  

Откриване и приветствия        – 10,00  – 10.30 ч.    
 

Основни доклади: 

10.30  ч. Д-р инж. Веселин Василев –изп. директор на Клъстер
               „Аерокосмически  технологии и приложения”
              “Съвременен капацитет и перспективи пред развитието на     
              България в    областта на аерокосмическите технологии и   
              приложения”

11,00 ч. Инж. Иван Илиев – нач. отдел в „П и С” в  ДП „РВД”
              “Перспективи за участие на България в Програмата за 
               модернизиране   управлението на въздушното движение на     
              Единното Европейска небе  /Програма SESAR-2020/ ”

11,30 ч   .Д-р инж. Диан Гешев – ТУ – София
              “Състояние и перспективи пред авиационното образование и     
               обучение в  България”

12,00 ч. Доц. д-р инж. Тонко Петков – Институт по въздушен 
              транспорт
              „Проявления на публично-частното партньорство в 
              летищата“
12,30 ч.  Иван Петков – зам. председател на Съюза на ветераните от
              БГА „ Балкан”
              Представяне на проекта „Клуб на авиацията” с музейна   
              експозиция

13,00 ч.   Дискусии и закриване на Форума

13,10 ч. Кафе и закуски

ЖП транспорт

Товарните влакове между Турция и Китай вече се движат редовно по график

Първият Китай-граница влак от Турция тръгна на 4 декември миналата година, а вторият току-що пристигна в централно разположения китайски хъб. Услугата ще работи два пъти месечно. Това е положителен старт […]

ЖП транспорт

Flixmobility с жалба пред Европейската комисия против държавна помощ на ДойчеБан

FLIXMOBILITY, германското дружество с отворен достъп Flixtrain и автобусния оператор на дълги разстояния Flixbus, подаде официално оплакване пред Европейската комисия (ЕК) за милиарди евро държавни помощи, предоставени на германския железопътен […]