Автогари в 3 категории предлага МТИТС

По разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски са разработени нормативни промени, с които се предлага автогарите да бъдат разделени на 3 категории.

 

До това решение се стигна след като няколко месеца експерти от администрацията и представили на бранша обсъждаха различни варианти за създаването на нова система, която да гарантира предоставянето на качествени автогарови услуги за гражданите и превозвачите.

Новите изисквания няма да създадат допълнителни тежести за собствениците на автогари. Предвидените критерии за определяне на една автогара в 3-та категория са почти идентични със съществуващите минимални задължителни изисквания, на които трябва да отговарят тези обекти в страната.

Въвеждат се мерки за сигурност във всички категории автогари и се повишават изискванията за осигуряване на достъпност и удобства за хората с увреждания и намалена подвижност. Предвижда се в тях да има безжичен интернет, интернет страница и телефон за връзка.

За 1-ва и 2-ра категории са въведени допълнителни критерии, свързани с удобствата и комфорта на пътниците в самата автогара, наличието на охрана, както и езиците, на които се предоставя информация по телефона и в интернет страницата.

Автогарите 1-ва категория трябва да имат обучен персонал и в тях да се предоставя безплатна помощ на лицата с увреждания и намалена подвижност

С промените се цели да няма дискриминация на лицата с увреждания и намалена подвижност. Те трябва да бъдат улесняване в максимална степен при пътуване с автобусен транспорт и ползване на автогарови услуги.

Въз основа на категоризацията ще бъде изготвена и методика за определяне на цените на предоставяните автогарови услуги. Към момента цените се формират свободно, независимо от големината на обекта и предлаганите в нея услуги.                                                                                        Източник : www.logistika.bg

 

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…