Автомобилна администрация пуска нови е-услуги за превозвачески фирми

ИА „Автомобилна администрация“ пуска 9 нови електронни услугиТе бяха представени по време на пресконференция за представянето на три проекта, осъществени по Оперативна програма „Административен капацитет“. Новите 9 електронни услуги са свързани с издаването на лицензи и удостоверения за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и издаването на дубликати на тези документи и продължаването на срока на тяхната валидност.

Създадени са и възможности електронно да се отразяват настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България и промени в списъка на превозните средства към лиценза. Електронно ще се проверяват и документите за финансова стабилност на фирмите, извършващи превоз на пътници и товари в България.

По проекта предстои доставката на сървърна техника от висок клас, с необходимия софтуер и самостоятелно токозахранване, както и обучението на 30 служители, 10 обучители и 2 администратори за работа с разработените електронни административни услуги.

Годишно от административните услуги на ИА „Автомобилна администрация“ се ползват от десетки хиляди граждани и фирми. Изключителното разнообразие от документи и високия интензитет на документооборота (над 4 милиона за една година), свързан с обслужване на автомобилния транспорт, водят до необходимостта от оптимизиране на информационните процеси в агенцията, чрез реализация на съвременни технологични средства и обмен на информация. Потребностите на гражданите и бизнеса са свързани основно с нуждата от качествени административни услуги, достъп до информация и достъп до знания и умения.

Пускането на тези услуги ще подобри значително обслужването на бизнеса и ще спести много време и средства на превозвачите, както и ще повиши прозрачността при предоставяне на административни услуги.

С реализирането на другите два проекта бяха повишени знанията на 150 инспектори, извършващи контрол на автомобилните превози, като служителите бяха обучени да установяват манипулации на тахографските устройства. Те бяха запознати с националните и европейски изисквания, свързани с безопасността на превозите и проверките на техническата изправност на превозните средства на пътя, като част от обучението бе свързано с изискванията при извършване на превози на опасни товари, както и с контрола на укрепването на товарите.

В рамките на една година беше повишена квалификацията на 104 служители за оценяване знанията и уменията при провеждане на практическите изпити на кандидати за водачи на МПС, като те преминаха практическо обучение за избягване на рисковете в движението, за неагресивно, икономично и екологично управление.

Проектите бяха реализиран в рамките на една година и са осъществени по Оперативна програма „Административен капацитет“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

 

Източник: economic.bg

Воден транспорт

БСП: ГЕРБ бърза да назначи „политически калинки“ в края на мандата

В края на мандата си ГЕРБ се опитва да овладее колкото се може повече властови структури чрез назначаването на директори на държавни предприятия, това обяви депутатът от  БСП Христо Проданов. […]

Автомобилен транспорт

Автобусни превозвачи кандидатстват за финансова помощ от утре

От днес автобусните превозвачи може да кандидатстват по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бранша. Общият ресурс на схемата е 30 млн. лв., като всяка фирма може да […]

Автомобилен транспорт

Лобизъм сви три пъти прогнозните приходи от тол-системата

Лобистките „хватки“, прилагани  активно и системно от фирмите за тежкотоварен автомобилен транспорт  у нас, са  основната причина приходите  от въведената на 1 март тол система да паднат  три пъти под […]