Автомобилна администрация пуска нови е-услуги за превозвачески фирми

ИА „Автомобилна администрация“ пуска 9 нови електронни услугиТе бяха представени по време на пресконференция за представянето на три проекта, осъществени по Оперативна програма „Административен капацитет“. Новите 9 електронни услуги са свързани с издаването на лицензи и удостоверения за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и издаването на дубликати на тези документи и продължаването на срока на тяхната валидност.

Създадени са и възможности електронно да се отразяват настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България и промени в списъка на превозните средства към лиценза. Електронно ще се проверяват и документите за финансова стабилност на фирмите, извършващи превоз на пътници и товари в България.

По проекта предстои доставката на сървърна техника от висок клас, с необходимия софтуер и самостоятелно токозахранване, както и обучението на 30 служители, 10 обучители и 2 администратори за работа с разработените електронни административни услуги.

Годишно от административните услуги на ИА „Автомобилна администрация“ се ползват от десетки хиляди граждани и фирми. Изключителното разнообразие от документи и високия интензитет на документооборота (над 4 милиона за една година), свързан с обслужване на автомобилния транспорт, водят до необходимостта от оптимизиране на информационните процеси в агенцията, чрез реализация на съвременни технологични средства и обмен на информация. Потребностите на гражданите и бизнеса са свързани основно с нуждата от качествени административни услуги, достъп до информация и достъп до знания и умения.

Пускането на тези услуги ще подобри значително обслужването на бизнеса и ще спести много време и средства на превозвачите, както и ще повиши прозрачността при предоставяне на административни услуги.

С реализирането на другите два проекта бяха повишени знанията на 150 инспектори, извършващи контрол на автомобилните превози, като служителите бяха обучени да установяват манипулации на тахографските устройства. Те бяха запознати с националните и европейски изисквания, свързани с безопасността на превозите и проверките на техническата изправност на превозните средства на пътя, като част от обучението бе свързано с изискванията при извършване на превози на опасни товари, както и с контрола на укрепването на товарите.

В рамките на една година беше повишена квалификацията на 104 служители за оценяване знанията и уменията при провеждане на практическите изпити на кандидати за водачи на МПС, като те преминаха практическо обучение за избягване на рисковете в движението, за неагресивно, икономично и екологично управление.

Проектите бяха реализиран в рамките на една година и са осъществени по Оперативна програма „Административен капацитет“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

 

Източник: economic.bg