България предаде председателството на ТРАСЕКА на Грузия

Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов предаде на Грузия председателството на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ТРАСЕКА). Шестнадесетото годишно заседание на организацията се провежда в Тбилиси, Грузия.

Българското правителство е насочило усилията си към изграждане на модерна пътна и железопътна инфраструктура по направлението „Изток – Запад“, за да бъдат създадени благоприятни условия за движението на хора и товари, заяви Николай Найденов по време на форума. „Работихме в посока подобряване на трансграничния трафик със съседните държави, които също членуват в ТРАСЕКА. Например през граничните пунктове между България и Турция през 2022 г са обработени 190 000 превозни средства повече в сравнение с 2021. Тези резултати също дават своето отражение на транзита на товари по пътя на ТРАСЕКА“, каза още той.

По време на заседанието в Грузия ръководителите на транспортния сектор в държавите членки приеха отчетите за изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Стратегията на междуправителствената комисия. Бе обсъдена концепция за „гореща линия“ на граничните пунктове. Целта е да се улесни преминаването на границите за международен автомобилен товарен транспорт по маршрутите на ТРАСЕКА, чрез предоставяне на информация за възникнали пречки, предоставяне на съвети за разрешаване на проблеми, свързани с преминаването на границата от участниците в транспортните операции. Концепцията включва и въпроси, свързани с улесняването на мултимодалния транспорт през Черно и Каспийско море.

Междуправителствената комисия ТРАСЕКА е създадена с цел развитието на международния коридор Европа-Кавказ-Азия.