БДЖ готвят нов подарък от 4 милиона за наши хора – Московски разследва

Шефът на ИАЖА връчва сертификат на бившия си шофьор

Ювелирна схема как едни 4 милиона лева на българския данъкоплатец да отидат в точно определена частна фирма, а основната работа да бъде свършена от служители на държавните железници, в халета на държавните железници и с резервни части на държавните железници, са “нарисували” в нова скандална обществена поръчка “БДЖ-Пътнически превози”. 

Става дума за процедура с предмет: №01605-2018-0003 „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”.

Процедурата по ЗОП е открита с Решение №4/12.02.2018г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП на 14.02.2018г.

Бюджетът ѝ е точно 4 082 400,00 лева без ДДС.

За какво е поръчката?

 Фирмата, която спечели договора трябва да осигури техническо обслужване и ремонт на 9 от локомотивите на БДЖ през следващите три години. Според чл. 1 на проекто-договора, изпълнителят ще трябва да извършва именно това.

Като четем, обаче, подробно публикуваната документация, стигаме обаче до файл с приложения, съдържащи десетки технически документи и изисквания, към които изпълнителят трябва да се придържа при изпълнение на поръчката.

В един от тях, между другото е закован гвоздеят на поръчката:

„Дейности, които ще бъдат извършвани от “БДЖ-Пътнически Превози” (самият Възложител) при изпълнение на поръчката“

Забавното в случая е, че в това приложение са описани 16 подточки, които включват огромната част от самото задание на обществената поръчка.

Ето какво трябва да бъде извършено от самите БДЖ:

1. Измерване, освидетелстване и УДЗ на колоосите,

2. Репрофилиране на бандажи,

3. Смяна на бандажи с необходимия за това демонтаж на колоосите,

4. Теглово уравновесяване,

5. Стационарни, функционални проби, периодична ревизия на спирачната система и скоростно спирачна проба,

6. Дефектоскопия на възли, агрегати, части,

7. Изпитания на възли, агрегати, части на налични стендове,

8. Ремонт на колооси с колоосни редуктори,

9. Ремонт на тягови двигатели,

10. Ремонт на тягов реактор,

11. Ремонт на реостатни съпротивления,

12. Ремонт на двигател-вентилатори за реостатните съпротивления на локомотиви 44001 и 44002,

13. Ремонт на амортисьори,

14. Ревизия и ремонт на скоростомерна инсталация, АЛС, радиостанция,

15. Извършване на физико-химически анализ на трансформаторно масло,

16. Ремонт на инвертори и електронни платки.

Именно изброените дейности са огромната част от работата за вършене по обществената поръчка. Така излиза, че БДЖ ще направи “Направи си сам” ремонт, а на частна фирма ще плати 4 милиона лева без ДДС.

За кого се прави всичко това?

На така поставените условия за участие, у нас има 2 потенциални кандидата, които формално биха могли да са изпълнител – локомотивният завод на ЕС в Русе и получаващата многомилионни поръчки от БДЖ напоследък новосъздадена компания “ЖП Тракция”. И двете фирми имат необходимия сертификат за ремонт на локомотиви от ИАЖА.

Двама са много!

Ключово изискване на възложителя “БДЖ-Пътнически превози” е локомотивите да се предават за ремонт на територията на депо София. След това кандидатите трябва да посочат адрес на изпълнение на услугата където преценят, но трябва да докажат, че имат право на ползване.

В същото време в тръжната документация има изискване експресните ремонти на локомотивите да се извършват в рамките на 8 часа. Това и съизпълнителската роля на БДЖ, подсказват че на практика, а и на теория, локомотивите не могат да се ремонтират на място различно от Локомотивно депо София.

Няма как локомотив да отпътува от София, да стигне до Русе, да бъде ремонтиран и да се върне в София за 8 часа. Така че русенската “Експрес Сервиз” автоматично отпада от състезанието.

Така като възможен изпълнител остава само “ЖП тракция”.

Просто само те в момента могат да докажат право на ползване на сгради в столичното депо на БДЖ, което ползват на неясно на какво основание.

Още на 23 февруари OFFNews е изпратил на “БДЖ-Пътнически превози” следните въпроси:

– На какво основание компанията „Жп Тракция“ ползва хале на Локомотивно депо София – район Подуяне, с адрес ул. Майчина слава 2?

– Имало ли е тръжна процедура за отдаването на имота под наем?

– Има ли право „Жп Тракция“ да приема за ремонт локомотиви на други оператори в халето в Подуяне освен тези на БДЖ-Пътнически превози?

– Какъв наем плаща БДЖ-Тракция за това че ползва халето в Подуяне?

Вече 20 дни по тях отговор няма, а последното уверение на жп превозвача – от 12.03.2018 г., е, че ще получим отговор поисканата информация по Закона за достъп до обществена информация.

Само че след… 40 дни!

Така че сладкият бюджет за поръчката в размер на 4 082 400,00 лева без ДДС е кристално ясно при кого ще отиде.

На практика, БДЖ ще платят ремонта на деветте локомотива на 2 пъти – веднъж за изпълнението на ремонтите (заплати на персонал, депа, части, съоръжения, поддържане на щат). После ще изпратят фактурите на частна фирма.

Друг, супер любопитен момент на обществената поръчка е, че “ЖП Тракция” и сега има договор със същия предмет и за същите локомотиви. Той е двугодишен и е за 1 180 000 лева. Т.е., ако се сравни със сега заложения тригодишен договор за над 4 милиона, то излиза, че цената е увеличена тройно и то при положение, че самите БДЖ ще свършат основната част от работата.

Както се казва, при хазартните залагания:

Честито на печелившите! 

Само дето в случая печалбата не е въпрос на игра на късмета и при нея никой не очаква усмивката на Фортуна.

Според бившият изпълнителен директор на БДЖ Християн Кръстев прокуратурата трябва да започне разследване на връзките между БДЖ и “ЖП Тракция”.

“В появата на тази фирма няма нищо случайно и странно. Наеха едно хале в Кремиковци преди две години. Нямаха никакво оборудване вътре и абсолютно нищо, но веднага получиха лиценз, на база на нищо! На база на едно наето хале – без работници, без машини, без никой. Но там връзката не е случайна и малка”, каза Кръстев в интервю за OFFNews.

Според него управляващ и собственик на фирмата е шофьорът на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” Веселин Василев Николай Кръстев.

Именно тази структура на транспортното министерство коли и беси в жп транспорта у нас. Тя лицензира железопътните превозвачи и ремонтните жп заводи у нас.

Веселин Василев изобщо не отрича, че със собственика на “ЖП Тракция” Николай Кръстев наистина преди време са били колеги във фирма, свързвана с бизнесмена Васил Божков. Кръстев обаче не му бил шофьор.

Няколко часа след публикуване на разследването ни транспортният министър Московски разпореди проверка на скандален търг на БДЖ. Още за нея вижте тук.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: „Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период”.

Това се случи броени часове след като OFFNews излезе с разкрития на скандалните клаузи по обществената поръчка, при която държавната жп компания ще плати над 4 милиона лева без ДДС на предварително известна фирма.

Разследвамето на OFFNews може да прочетете тук.

Проверката на откритата процедура ще бъде извършена от Звеното за вътрешен одит към МТИТС. Тя включва преглед на цялата документация на процедурата, съобщават от транспортното министерство.

 

Източник: https://offnews.bg/ikonomika/sled-razkritiata-na-offnews-moskovski-razporedi-proverka-na-skandalen-676876.html