Без номера

 

Поръчката за регистрационни табели за превозни средства блокира, а транспортният сектор вече усети липсата им

Пловдив бавно и трайно се превърна в центъра на автомобилната вселена, като много от най-големите български превозвачи имат база там. В последните дни на седмицата не друг, а КАТ – София, подпомага увеличаването на ремаркетата и полуремаркетата с пловдивска регистрация. Причината за миграцията е повече от прозаична. Регистрационните табели за ремаркета и полуремаркета в столицата са свършили.

Това съобщиха пред "Капитал" превозвачи, на които им се е наложило да издирват къде в страната все още има останали такива, за да остане бизнеса им в движение. Очакванията на представители на сектора са до края на месеца дефицитът да обхване много повече места, както и да се разпростре върху други видове табели – за влекачи, леки автомобили и т.н. Или казано по друг начин, съществува риск инвестиралите в нови превозни средства да не могат да ги ползват заради липса на номера.

Зараждането на проблема е нещо очаквано, след като договорът с досегашния производител на регистрационните табели изтече на 29 август 2015 г., а търгът за избор на нов изпълнител през следващите 4 години дълго време беше блокиран в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Накрая Министерство на вътрешните работи обяви спешна процедура на директно договаряне, като до дни се очаква да бъде обявен победителят. Той ще работи временно, до приключването на големия конкурс, който е за 24.3 млн. лв. с ДДС. За производството обаче ще е необходимо технологично време. А за да е пълна несигурността – от петък се обжалва и спешната поръчка.

Без БМВ 
Дълго време регистрационните табели за МПС и за ремаркета, теглени от тях, се изработваха от фирмата на МВР – "Безконтактни мултиплексорни вериги" (БМВ). Държавната компания беше монополиста в табелите и се превърна в донор на министерството по време на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, формираше близо половината от "даренията" за МВР в размер около 6-7 млн. лв. годишно. През есента на 2013 г. вътрешният министър Цветелин Йовчев обяви намеренията си да ликвидира  фирмата, с което да премахне държавния монопол, като за първи път беше обявен конкурс. На него отново се яви БМВ, заедно с още трима кандидати – словенската KIG и консорциумите "Джи ел ем системс – Ерих юч", където чуждото участие е на немската Erih Utsch и "Български регистрационни табели". Високите цени, на които е работила до този момент БМВ, станаха ясни и от индикативната стойност на поръчката – 12 млн. лв. с ДДС за над 1.13 млн. табели. В крайна сметка за победител беше обявено обединението "Джи ел ем системс – Ерих юч" с цена от 6.6 млн. лв. с ДДС. Изборът на изпълнител не мина без обжалване от страна на БМВ, затова победителят започна работа чак през септември 2014 г. До тогава табели продължава да осигурява БМВ на неизвестна цена, като междувременно държавната фирма е прехвърлена към Министерство на транспорта.

След няколко месеца битката започва отново при още по-голям залог. През февруари 2015 г. е обявена нова обществена поръчка. Този път за 4.107 млн. табели и за срок от 48 месеца, като прогнозната й стойност е 24.3 млн. лв. с ДДС. Процедурата обаче в момента се оказва на трупчета. А последното развитие е, че оферти ще се подават на 16 ноември.

Газ, спирачка, газ, спирачка
В началото на април КЗК налага временна мярка "спиране" на процедурата след искане от страна на "Джи ел ем системс". Причината е, че компанията е пожелала разясняване на изискванията към участниците, като е изпратила 12 въпроса, на които възложителят е отговорил цитирайки, "същите неясни текстове", а това компанията счита, като възпрепятстващо участието му. "С поведението си възложителят е създал предпоставки за предоставяне на оферти, които няма да отговарят на изискванията за допустимост, поради липса на информация", се казва в жалбата. Възложителят пък отбелязва, че подателят на жалбата е участник в консорциума – изпълнител на действащия в момента договор, спечелил при идентични изисквания и условия и че аргументите му за спиране на процедурата произтичат по-скоро от собствените му икономически интереси, а не от вероятно увреждане на обществения интерес, както и че спирането й би имало негативно въздействие върху обществото, поради специфичния й предмет. На 22 април КЗК излиза и с решение, с което връща процедурата на етап даване на нови разяснения, а срокът за подаване на оферти е удължен от 6 април на 24 юни 2015 г.

В началото на юни обаче следва нова жалба в КЗК от "Джи ел ем системс". Проблемът отново са неясните разяснения на МВР. Този път КЗК оставя без уважение искането за спиране на процедурата и случаят се пренася във ВАС. На 9 юли той излиза с определение, с което оставя в сила това на регулатора, а на 17 юли срокът за подаване на офертите е удължен до 28 юли 2015 г.

На 20 юли в КЗК пристига поредна жалба, този път от регистрираната в Пещера "Хромакс – трафик" заради последното решение за удължаване на процедурата. Компанията твърди, че срокът за подаване на оферти и мостри е недостатъчен и дискриминационен, тъй като потенциалните участници са изчакали да приключи процедурата по обжалване преди да изготвят окончателно офертите и мострите си. Жалбата е оставена без уважение от страна на КЗК през септември. Следва отново ВАС, който на 23 октомври излиза с решение, че регулаторът е прав.

Спешно пренабиване
Междувременно се случват две неща. Променен е българския стандарт за размера и шрифта на буквите, като това означава, че трябва да се оправи документацията на поръчката, казнат източници, близки до процедурата. И второ, договорът с компанията производител на регистрационни номера изтече в края на август и се очаква табелите да свършат към края на ноември. Така на 28 октомври МВР обявява обществена поръчка по договаряне без обявление, тъй като вече е "възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия". "Това води до съществени затруднения при изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Предметът на обществената поръчка касае значима държавна функция, възложена на Министерството на вътрешните работи. Липсата на договор за доставка на регистрационни табели ще доведе до спиране на регистрацията на МПС в България за неопределено време", се казва в обявлението.

Поканата е изпратена до 5 обединения и компании. Това са държавната БМВ, сегашният производител "Джи ел ем системс – Ерих юч",  консорциум "Български регистрационни табели", словенската KIG и обединението "Визекс – Еха". В последното участие има германската EHA Hoffmann International, а от българска страна участникът е "Визекс Тех", с предмет на дейност технически системи за сигурност. Видно от отчета й обаче компанията реално не е осъществявала стопанска дейност. Учредена е в края на 2014 г. от Кирил Георгиев Георгиев, набор 1991, а през март 2015 г. дружествените дялове са прехвърлени на Милко Георгиев, свързан от тази пролет с футболен клуб ЦСКА.

Решението кой ще запълни регистрационния вакуум изглежда заплетено, но трябва да се реши близките седмици. Жалбите в КЗК не спират да валят, като на сайта на комисията се вижда, че на 3 ноември "Хромакс – трафик" е възразила срещу решението за договаряне без обявление. На 6 ноември, петък, в регистъра на обществените поръчки, статусът на спешната процедура за експресно договаряне вече е "спряна".  Затова пък голямата поръчка е с нов близък срок.

 

Източник: http://www.capital.bg, 06.11.2015г.