Хоризонт 2020 търси партньори за транспортни проекти

В рамките на Информационния ден по Хоризонт 2020, Приоритет Интелигентен, зелен и интегриран транспорт на 5 ноември 2015 г., Брюксел, ще се проведе и Брокерско събитие за търсене на партньори за проекти за предстоящите конкурсни сесии по транспорт за 2016 г. Брокерското събитие се организира от мрежата ETNA Plus от национални контактни лица по Транспорт и от мрежата Enterprise Europe Network в подкрепа на бизнеса. В рамките на брокерското събитие, участниците, които търсят партньори ще имат възможност да представят своите организации и идеи за проектни предложения по 2 различни начина:
– Под формата на кратко устно представяне (3 минути макс.), използвайки power point презентация по шаблон, специално предназначени за тази цел.
– С участието си в двустранни срещи (макс. 20 минути) 
Събитието ще се фокусира върху темите, включени в работната програма по Транспорт на 2016 г. и ще насърчи създаването на консорциуми в темите: 
– МОБИЛНОСТ ЗА РАСТЕЖ: авиация, боден транспорт, безопасност, градска мобилност, логистика, интелигентна транспортна система, ITS, социално-икономически и поведенчески изследвания 
– АВТОМАТИЗИРАН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
– Екологични автомобили 
– МАЛКИЯ БИЗНЕС И FAST TRACK ИНОВАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ 
Защо да участвате 
– Представете си проектно предложение или фирмен профил на всички делегати 
– Идентифицирайте най-добрите партньори за вашето предложение 
– Открийте предложения от други участници, към които вашата организация може да се включи 
– Запознайте се и споделете мнения с изследователи и експерти в област транспорт от цяла Европа 
– Инициирайте контакти и сътрудничество за успешни проекти финансирани по H2020! 
Участието в събитието е безплатно. 
Въпреки това, ETNA Plus изисква всички участници да се регистрират за събитието онлайн, използвайки системата за регистрацияhttps://www.b2match.eu/h2020transportcall2016/registration
Крайният срок за регистрация за брокерското събитие е на 5 октомври 2015 г. Поради съображения за сигурност, регистрацията за присъствие на Информационния ден за Транспорт по H2020, организиран от Европейската комисия е задължителна за участие в брокерското събитие. 

Информация за това събитие – включително он-лайн форма за регистрация – може да бъде намерена на следния адрес:https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TRANSPORTINEA2015/
За допълнителна информация: 
Деница Маринова Фондация "Приложни изследвания и комуникации" 
Enterprise Europe Netwrk-България ETNA Plus мрежа по Транспорт 
е-мейл: denitsa.marinova(at)online.bg тел.: 02/ 973 3000