CEN и CENELEC отбелязват Европейската година на железопътния транспорт

2021 е Европейска година на железопътния транспорт. По този повод CEN и CENELEC поставят акцент върху важната роля, която имат европейските стандарти, за осигуряване на доброто функциониране на този ключов за бъдещето на Европа сектор. Стандартизацията на железопътната техника е част от широкообхватната дейност на CEN и CENELEC в областта на транспорта, комплексно и голямо портфолио, което включва 1234 стандарта на CEN и CENELEC и 25 технически комитети (TК).

По-конкретно, стандартите за железопътния транспорт обхващат широк спектър от теми, пряко свързани с железопътната техника (продукти, процеси и услуги), например безопасност, максимално натоварване на релсите от подвижния състав, ефективност на системата, киберсигурност, цифровизация, автоматични съединения и много други. Тази работа в областта на железопътния транспорт допринася значително за развитието на безопасна, иновативна и ефективна инфраструктура на железопътните системи, подвижния състав и подкрепя ЕС в стратегическите му амбиции.

Още повече, някои от бъдещите проекти за стандартизация на железопътния транспорт са подходящи да подкрепят целите на Европейската комисия за екологичен преход, като Зеления пакт. Всъщност една от амбициите на плана е да подкрепя чисти, евтини и здравословни форми на частен и обществен транспорт и да постигне 90% намаление на транспортните емисии до 2050 г.

Чрез насърчаване на важни нови теми, които са от решаващо значение за производството на влакове в бъдеще, CEN и CENELEC разработват стандарти, свързани с множество различни въпроси: киберсигурност; оптимизирани интерфейси между подсистемите на железопътните системи; улесняване на използването на „симулация“ вместо „физическо изпитване“ за установени изисквания; цифрови автоматични съединители за товарни вагони и иновативни решения за интермодален и комбиниран транспорт; използване на нови материали; и мултимодалност и мобилност като услуга (MAAS).

Многото (и изненадващи начини), по които европейските стандарти подкрепят железопътния транспорт, са представени в новия комикс „Standards@Rail”, разработен от CEN и CENELEC за отбелязване на Европейската година на железопътния транспорт.

Източник: Standards@Rail

ЖП транспорт

CER отчита мрачно първо тримесечие на 2021г за железопътния транспорт

През март 2021г пътническите оператори отчетоха намаление на 600 милиона евро на седмичните приходи. Shutterstock.com Приходите от пътниците останаха на половината от първото тримесечие на 2019 г. през първото тримесечие […]

ЖП транспорт

Настояще и бъдеще при модернизирането на железопътната инфраструктура в България

Гост в сутрешния блок по ТВ СКАТ: инж. Илия Илиев – Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия (RASTIA) ЕС е определил 2021 г. за Европейска година на железопътния […]