CER отчита спад на приходите от железопътния транспорт в целия ЕС през януари

Организацията казва, че перспективите за възстановяване през 2021 г. остават слаби.

Общността на европейските железопътни и инфраструктурни дружества (CER) отчита приблизителен комбиниран спад на приходите за железопътния сектор на Европейския съюз (ЕС) от около 585 милиона евро на седмица за януари в сравнение със същия месец през 2019 г.

СПОРЕД CER данните за януари, събрани чрез редовно месечно проучване на нейните над 70 членове, които включват оператори, управители на инфраструктура и браншови асоциации, показват, че индустрията продължава да усеща въздействието на „Covid-19 пандемията“, като „няма признаци за подобрение на пътническите или товарните превози“.

Тя отбелязва, че тенденцията на спад в приходите от пътници, която тя наблюдава от октомври 2020 г. насам, като членовете отбелязват намаление с 49 % на приходите през януари 2021 г. спрямо същия месец през 2019 г. – което е равно на секторно намаление на приходите от 555 милиона евро седмично и подобно на равнищата, отчетени през ноември и декември 2020 г.

CER подчертава също така, че е обърнато внимание на приходите от товарни превози, които са в процес на изпълнение от средата на 2020 г. насам. През януари 2021 г. през януари 2021 г. е налице намаление с 10 % спрямо същия месец през 2019 г. – което се равнява на намаление на приходите в сектора от около 30 милиона евро на седмица.

ПРЕЗ януари CER съобщи, че общите приходи за железопътния сектор на ЕС са спаднали с около 26 милиарда евро през 2020 г. поради пандемията, като пътническите оператори възлизат на 24 милиарда евро от тази цифра, а товарният превоз — за останалите 2 милиарда евро.

Според CER приходите са в диапазона от 3 % до 32% за операторите на товарни превози през 2020 г., като в много по-широк диапазон от вариации между 3% и 91 % сред операторите на пътници е 3 % и 91 %. Граничните ограничения означават, че операторите, специализирани в трансграничните услуги, като например Eurostar и Thalys, и трансграничните продукти за продажба на билети, като Eurail и InterRail, са особено сериозно засегнати.

„От началото на пандемията железниците не са били на второ място в това да държат пътниците и товарите в движение“, казва изпълнителният директор на CER, г-н Алберто Мазола. „Но пандемията взе безпрецедентно на икономическата им жизнеспособност. Тъй като капацитетът на железниците за подпомагане както на възстановяването, така и на устойчивостта е широко признат, още по-спешно е лицата, вземащи политически решения, да предоставят адекватно равнище на подкрепа на железопътните оператори за смекчаване на отрицателното въздействие на Covid-19. Това е необходимо за възстановяването и бъдещия растеж на сектора, което позволява на железопътния транспорт да изпълнява своята роля на гръбнака на интелигентната и устойчива мобилност.“

Източник: CER reports an EU-wide fall in rail revenue for January | International Railway Journal (railjournal.com)

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]