Димитър Данчев: Подадохме достатъчно сигнали срещу бившето ръководство на БДЖ, досега обаче няма санкционирани


Димитър Данчев е депутат от БСП и член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Кандидат за Европарламента от листата на БСП за България 18 с преференциален номер 111


Господин Данчев, как ще отчетете работата си в парламента и в частност в комисията по транспорт, ИТ и съобщения?

– Дейността на парламентарната група винаги е натоварена с максимални очаквания, независимо дали БСП е управляваща партия, или е в опозиция. За да се отговори на тези очаквания в максимална степен, работата на групата следва да се определя и въз основа на активен пряк диалог с хората,  при който най-точно може да се формира ангажираност по определени важни проблеми и да се защитят жизненоважни интереси на избирателите. Наш основен ангажимент е с реални парламентарни действия, да доказваме, че сме опозиция, която подкрепя като основен приоритет на своята политика социално-икономическото развитие на страната; опозиция, която отстоява конституционализма и парламентаризма, програмните и предизборните си цели за социална справедливост, равенство във възможностите и упражняването на правата, както и гарантиране на социалната и националната сигурност.

В изпълнение на тези си ангажименти за две години работа на 44-то НС парламентарната група на „БСП за България“ чрез нейните членове в Комисията по транспорт информационни технологии и съобщения е внесла  предложения за изменения и допълнения в почти всички законопроекти, по който комисията е била водеща и практически няма тема свързана с дейността на комисията, по която представителите на БСП в нея да не са имали активна позиция, в  т.ч. по Закона за  концесиите,  по Закона за движението по пътищата,  по Закона за пътищата, по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, по Законопроект за Българската автомобилна камара, по Закона за автомобилните превози, по Закона за железопътния транспорт, по Закона за пощенските услуги, по Закона за българските лични документи и други.

Активна позиция заеха народните представители от групата на БСП за България и по редица важни обществени въпроси като отдаването на концесия на Летище София. Всъщност не мога да не отбележа, че ние от БСП от 3 години се борим срещу отдаването на концесия на Летище “София” – внесохме промяна в закона за включване на летището в забранителния списък, сигнализирахме Главната прокуратура, Европейската комисия и многократно представихме публично въпроса.

Вие и колегата ви Георги Свиленски бяхте хората, които извадиха документи за корупционните практики в БДЖ и това на практика доведе до смяна на ръководството на компанията. Доволни ли сте от резултата или има още какво да се желае?

– За съжаление, въпреки категоричните доказателства за извършени злоупотреби от страна на бившето ръководство на БДЖ сигналът, който внесохме заедно с г-н Свиленски и г-н Иван Иванов в прокуратурата остана без резултат и не ми е известно отговорните лица да са били санкционирани дори административно. Каквото и да е очевидно ръководството на Министерство на транспорта разбра, че нашият сигнал има своето основание и направи съответните промени в ръководството на компанията. Добре беше, че новото ръководство още в самото начало на своята работа предпочете да не замита грешките на своите предшественици и призна за множеството пропуски в работата на предишните ръководители. За мен най-важното е, че новото ръководство на БДЖ потвърди становището на БСП, че превозната услуга, която се извършва от БДЖ не отговоря нито на съвременните стандарти за тази дейност, нито на условията поставени от Държавата във връзка с предоставяната многомилионна субсидия на БДЖ. Още на първото изслужване на новоназначеното ръководство на компанията пред комисията в НС беше поет ангажимент за вземане на мерки за възстановяване на графика за движение на влаковете в обема, предвиден в Договора с Министерство на транспорта. Със сигурност още е рано да даваме оценка на постигнатите резултати, а и най-важната оценка си остава все пак тази, която ще дадат клиентите на БДЖ.

Какви ще са основните проблеми в транспорта пред новите евродепутати?

– Без всякакъв спор пред новите евродепутати остава битката за защита на интересите на българския транспортен бранш в пакетите за Мобилност 1, 2. Не бива да забравяме, че транспортната политика на ЕС има за цел да осигури ефикасни, безопасни и екологосъобразни решения за мобилност на европейците и да създаде условия за конкурентоспособен сектор, генериращ растеж и работни места. Задръстванията по пътищата, иновациите, правата на пътниците и финансирането за инфраструктура са само няколко примера за транспортни проблеми, които най-добре могат да бъдат решени на равнище ЕС и именно тук ще бъдат най-големите предизвикателства пред нашите представители  в ЕП.

Какви са позициите ви по пакетите за мобилност 1 и 2?

– БСП ще подкрепя всяка инициатива, която има за цел да подобри условията и заплащането на труда на заетите в транспортния сектор и страните членки на ЕС, както и всяка мярка, която има за цел да повиши конкурентноспособността на българските и европейските превозвачи на хора и товари. В същото време нашите бъдещи представители в Европейския парламент категорично ще се противопоставят на всякакви опити под формата на уж социална справедливост българските превозвачи да бъдат докарани до състояние на фалит и всички техни шофьори да отидат да работят за фирми от старите страни членки на ЕС. Не бива да забравяме, че благородният мотив, че предложеният пакет за мобилност 1 е в защита правата на работещите, тяхното по-добро заплащане и право на почивка, всъщност ще лиши огромен брой хора от работа у нас. В пакетът за мобилност 2 има не по-малко опасни текстове за българските автобусни превозвачи. Голямата опасност тук си остава възможността за появата на нелоялна конкуренция за българските фирми. Затова и по пакета Мобилност 2 нашите представители в ЕП ще бъдат изключително внимателни и активни.

Смятате ли, че е време България да има еврокомисар със сериозен ресор, например Транспорт?

– Със сигурност би било добре транспортният сектор в България, който предоставя повече от 17% от БВП на страната да получи своята оценка от нашите европейски партньори и този път в рамките на следващата Европейска комисия България да получи именно ресора Транспорт. Това разбира се ще зависи преди всичко от преговорите, който ще проведе министър-председателя на ниво Съвет на ЕС. За съжаление като имаме предвид начина, по който премиерът Борисов „защити“ българския интерес в преговорите по пакета Мобилност 1 по време на българското председателство на Съвета на ЕС не съм оптимист, че България може да получи този ключов за Европа и България ресор.

Интервюто взе Михаил Рангелов

ЖП транспорт

Провалът на процедурата за електрическите влакове показа липсата на капацитет и организация в транспортното министерство

март 31, 2024

Михаил Рангелов Оттеглянето на китайската компания CRRC от търга в България и последващото прекратяване на разследването от Европейската к…