Дискусия ще помага за проблемни жп инфраструктурни проекти

Българското правителство и ЕИБ организират работна дискусия, на която ще бъдат обсъдени
скоростта и качеството на усвояване на средствата от ЕС и съфинансирането на заеми от банката. Тя ще бъде в рамките на подписаното на 31 март Споразумение за поддържащи услуги за реализирането на проекти (PISSA).
Срещата ще има за цел още осигуряване на подкрепа на експертите за изпълнение на проекта. Освен това ще бъде направена оценка на риска за закъснение на проектите, които трябва да бъдат готови до края на 2015 година.
Дискусията ще се състои на 18 юни в конферентна зала 8 в НДК. В нея ще участват и представители на един от основните бенефициенти по ОП „Транспорт“ – Национална компания „Железопътна инфраструктура“