ДП Пристанищна инфраструктура търси ERP система

До 25 януари 2016 г. е удължен срокът на обществената поръчка, обявена от ДП Пристанищна инфраструктура, за „Проектиране и внедряване на интегрирана информационна система (СИС) за планиране и управление на ресурсите в Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура“.

 

Обхватът на поръчката предвижда проектиране, изграждане, доставка и внедряване на информационна система в ДППИ, като част от реализиране на мерките за повишаване на ефективността на компанията и намаляване на използването на документи на хартиен носител. Внедряването на ИИС (ERP система) ще подпомогне изпълнението на всички инвестиционни проекти, както и разработването на нови, предвидени за финансиране със средства от фондовете на ЕС в следващите години, ще подобри процесите по осъществяването на стратегическите и оперативни дейности по планиране, управление и поддръжка на пристанищната инфраструктура.

В процеса на изграждане на модерна, ефективна и рентабилна корпоративна структура в ДППИ важна роля има оптимизацията и автоматизацията на процесите по корпоративно управление. Внедряването на единна интегрирана информационна система за планиране, управление и контрол на ресурсите на предприятието трябва да доведе до постигане на прозрачност в управлението и въвеждане на добри стопански практики, въвеждане на унифицирани процедури за вземане на решения, подобряване на регулаторния мениджмънт, ефективно управление на инвестиционни проекти, повишаване на рентабилността, чрез засилен контрол върху отчетността на разходите, централизиране на данните и анализите, унифицирани данни,консолидирани потребителски интерфейси и др.                                         Източник:  www.logistika.bg                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Автомобилен транспорт

Петър Мутафчиев, председател на ФБТИ: Лошите парламентарни практики на управляващите доведоха до напрежението в сектора на пътническите превози

Господин Мутафчиев, каква е причината за напрежението при автобусните превозвачи, заради което от утре се очакват протестни действия? Причината е ясна, неизпълнени ангажименти от страна на управляващите да предприемат действия […]

ЖП транспорт

През Закона за ЖП транспорта МС бетонира нови тлъсти бонуси: Мая

на Министерския съвет, главните и административните секретари в изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи и постоянният секретар на отбраната; ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица. […]

Въздушен транспорт

Летете пеша, бе!

Малко преди концесията „Летище София“ вдигна драстично таксите за догодина. Ryanair ще преразгледа полетите си от София като маршрути и честотa Темата накратко Малко преди концесията „Летище София“ вдигна драстично […]