ДП“НКЖИ“ реализира увеличаване на работата, а БДЖ – Пътнически превози сериозен спад в приходите

За първите 6 месеца на 2020 година ДП“НКЖИ“ реализира за товарните превози ръст с 7,4%, във влаккилометри, и с 10,8 във брутотонкилометри. За пътническите превози се реализира спад с 1% във влаккилометри и 0,4% ръст в брутотонкилометри.

В натурални стойностни измерители общи за железопътния транспорт изменението от шестмесечието на 2019 и 2020 във влаккилометри е 131 154 влаккилометри или 0,90% (към 30.06.2019 – 14 672 273, към 30.06.2020 – 14 541 119). Разгледано в брутотонкилометри изменението между 2019 и 2020 години е 445 487 брутотонкилометра или 7,11% ръст (към 30.06.2019 – 6 714 483, към 30.06.2020 – 6 268 996). Разгледано от приходи в такси за преминаване ДП“НКЖИ“ реализира спад от 9,03%. За първите 6 месеца на 2019 година приходите са били 27 007 000 лв., а за първите 6 месеца на 2020 24 568 000 лв.

Приходите от продажби на БДЖ – Пътнически превози е намаляла значително спрямо първите шестмесечия на 2019 и 2020 година. Към 30.06.2019 година приходите от продажба на превозни документи са били в размер на 27 487 000 лв., а за същия период на 2020 те са намалели до 18 889 000  лв. Спадът е с 31% за първите 6 месеца на годината !

Източник: Transportal

Влак на бдж
ЖП транспорт

Пътнически влак дерайлира

юни 11, 2024

Затруднено е движението на влаковете, които преминават през Подбалканската железопътна линия поради излизане от релсите на локомотив и дв…