ЕК: Пазарът на железопътен превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция

Европейската комисия публикува информационното табло за транспорта в ЕС за 2016 г., в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи всички аспекти на транспорта, съобщи пресслужбата на представителството на ЕК в България.

Пазарът на железопътен превоз на товари в България е сред най-отворените за конкуренция: конкурентите на основния оператор имат пазарен дял от 48.8%, третият най-голям в ЕС. Това е страната с най-голям брой загинали на пътя на глава от населението в ЕС.

Вътрешен пазар
Пазарътна железопътен превоз на товари в България и сред най-отворените за конкуренция: конкурентите на основния оператор имат пазарен дял от 48.8%, третият най-голям в ЕС, и расте. Въпреки това пазарът на пътници е все още монополизиран. Делът на заетите в предприятията с висок растеж е стабилен на високи нива, което означава, че българските транспортни компании растат и наемат хора. Процента на въведените директиви свързани с транспорта е 98%. България има малко висящи съдебни дела за предполагаеми нарушения на транспортните закони на ЕС в края на юли 2016 г.

Инвестиции и инфраструктура
Оценките за българската транспортна инфраструктура са относително ниски за всички модели транспорт, все пак с леко позитивна тенденция за пътищата, пристанища и летища. Навременността на пратките е паднала между 2014 и 2016 г., като сега България е предпоследна в ЕС. Изпълнението на нивата за TEN-T Core Network са под средните за ЕС за всички модели, освен за вътрешните водни пътища, които са изпълнени на 100%.

Индикатори
Броят на пътните инциденти с фатален край на глава от населението за България е най-високият в Европа, като отчита ръст спрямо последните две години. Удовлетвореността на клиентите от транспорта е относително ниско в широко сравнение за ЕС за наземните модели, но все пак с явни подобрения особено за градския и въздушен транспорт. Делят на заетостта на жените в транспортния сектор е близо до средното за ЕС.

Енергиен съюз и иновации
България има голям дял на електрифицирани железопътни линии, над 71%. Делът на възобновимата енергия в потреблението на горива за транспорта и делът на новорегистрираните автомобили използващи алтернативни горива е малко под средното за ЕС. Шофьорите са прекарвали средно 10 минути по-малко в пътни задръствания през 2015 спрямо 2014 г.

 

Focus-news.net

волга
Автомобилен транспорт

Автомобилът “Волга” възкръсна (СНИМКИ)

май 21, 2024

Русия се насочва към местното производство на автомобили, след като ембаргото ограничи сериозно вноса и присъствието на чуждестранни авто…